Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 41 (403 registres)
veureàcid trihidroxicoprostanoic (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 hematologia i hemoteràpia
 química
veureadenocarcinoma prostàtic (DEM)
 oncologia i radioteràpia
 urologia
veureadenocarcinoma prostàtic (DEM)
 oncologia i radioteràpia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 urologia
veureadenocarcinoma prostàtic (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 oncologia i radioteràpia
 urologia
veureagrostemina (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 miscel·lània
 química
 toxicologia
veureamb crosta (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureanàleg de prostaglandina (DEM)
 farmacologia
 gastroenterologia
veureandrostendiol* (VOCBIOREP)
 biologia
veureandrostendiona* (VOCBIOREP)
 biologia
veureandrostenediol (LBQCCA)
 bioquímica
Cerca rost a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid trihidroxicoprostanoic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
química
Àcid biliar derivat del colesterol, precursor immediat de l’àcid còlic.

adenocarcinoma prostàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
urologia
Adenocarcinoma dels conductes principals (primaris) de la pròstata, caracteritzat per la presència de canvis malignes en conductes prostàtics grans i dilatats, sovint acompanyats de focus papil·lars i ocasionalment de cèl·lules clares (aspecte mesonefroide). A vegades el tumor presenta una invasió pagetoide de la uretra prostàtica, antigament considerada una malaltia de Paget o de Bowen d’aquesta regió. Una varietat del tumor és l’adenocarcinoma endomètric o endometrioide, primerament descrit com a originat en l’utricle prostàtic.
Sin. compl.: carcinoma prostàtic

adenocarcinoma prostàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioteràpia
tècniques diagnòstiques i de tractament
urologia
Adenocarcinoma mucinós de la pròstata, caracteritzat per la presència de grans quantitats de mucina intracel·lular i extracel·lular, que ocupen el 25 % o més del tumor. L’aspecte microscòpic recorda el carcinoma mucinós de la mamella. Difereix de l’adenocarcinoma prostàtic habitual per la raresa de les metàstasis òssies, la manca de dependència hormonal i un menor grau de resposta a la radioteràpia.
Sin. compl.: carcinoma prostàtic

adenocarcinoma prostàtic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
oncologia i radioteràpia
urologia
Adenocarcinoma dels conductes perifèrics (secundaris) i dels àcins de la pròstata, que es desenvolupa en la perifèria de la glàndula prostàtica, respectant la regió periuretral, llevat dels estadis finals de la malaltia. Hom en distingeix quatre grans patrons citoarquitectònics: adenocarcinoma de glàndules de grandària mitjana, de glàndules petites, d’infiltració cel·lular difusa i cribriforme. La majoria d’aquests tumors són multicèntrics i produeixen mucosubstàncies àcides.
Sin. compl.: carcinoma prostàtic

agrostemina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
miscel·lània
química
toxicologia
Saponina de les llavors de la niella (Agrostemma githago), de fórmula C17H26O10.H2O. Pólvores amorfes, solubles en aigua, verinoses a causa del seu poder hemolític (gitagisme).

amb crosta loc. adj.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Encrostat | encrostada.
Sin. pref.: encrostat | encrostada adj.
V. t.: crosta superficial c. nom. f.
en crusty
es con costra
fr à croûte

anàleg de prostaglandina m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
gastroenterologia
Cadascun dels fàrmacs d’acció semblant a les prostaglandines, emprats com a citoprotectors gàstrics: misoprostol i rioprostil (anàlegs de la prostaglandina PGE1); emprostil, arbaprostil i trimoprostil (anàlegs de la prostaglandina PGE2).

androstendiol* m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en androstenediol subst.
es androstendiol m.

androstendiona* f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en androstenedione subst.
es androstendiona f.

androstenediol m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquímica
en androstenediol subst.
es androstenediol m.