Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 6 (52 registres)
veureaigua bruta (DCA)
 sanitat i higiene
veurearena bruta (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurebrut | bruta (ATGC)
 geografia
veurebrut | bruta (DJC)
 dret
veurecapa bruta (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
veuredefecte en la ruta de transducció de senyal (BIOQ)
 bioquímica
veurefull de ruta (ATGC)
 geografia
veuregruta (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veuregruta (ATGC)
 geografia
veuregruta marina (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geomorfologia càrstica
Cerca ruta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aigua bruta f.
Diccionari de les ciències ambientals
sanitat i higiene
Aigua que ha incorporat alguna classe de brutícia que en condiciona l’ús posterior, independentment de l’origen i de si ha estat usada.
en dirty water subst.
es agua sucia f.
fr brut eau f.

arena bruta c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Materials sorrencs dipositats de forma natural a la superfície d’un sòl amb un gruix d’almenys 30 cm, que no presenta desenvolupament d’horitzons i que no es tracta d’una aportació al·luvial recent. Es correspon a Arenosols pròtics.
en raw sand
es arena bruta
fr sable brut
gl area bruta

brut | bruta adj.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Dit del fons o de la costa que té esculls, pedres, etc.
Ex.: Costa bruta.
2. Dit dels rius que transporten o arrosseguen una gran quantitat de materials sòlids.

brut | bruta adj.
Diccionari jurídic
dret
Sense deducció del que és preceptiu rebaixar.
Ex.: En el pressupost consta el preu brut; per tant, hi heu d’afegir els impostos.
es bruto | bruta

capa bruta f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
Capa de gel mesclada amb materials detrítics, argiles, sorres, materials piroclàstics, pols atmosfèrica, etc., que és perceptible pel to fosc o negre dins la resta del glaç d’una glacera.
Sin.: capa de pols f.
en dirt band
es capa sucia
fr bande sale

defecte en la ruta de transducció de senyal c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: càncer m.
en defect in signal-transduction pathways subst.

full de ruta c. nom. m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Document en què s’indica l’itinerari que s’ha de seguir.

gruta f.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
1. Excavació natural o feta per l’home en el flanc d’un terreny muntanyós.
2. Cavitat accessible a l’home i de desenvolupament càrstic horitzontal.
Sin.: caverna f., cova2 f.
en grotto
es gruta
fr grotte

gruta f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Cavitat natural oberta en tallats o penyes.

gruta marina f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geomorfologia càrstica
Cova marina.
es gruta marina
fr grotte marine