Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (24 registres)
veurebiosatèl·lit (DCA)
 ecologia
 tecnologia
veureciutat satèl·lit (ATGC)
 geografia
veurecràter satèl·lit (DGEOL)
 vulcanisme i geomorfologia volcànica
veurefalla satèl·lit (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veuregangli satèl·lit de les artèries del membre superior (DEM)
 immunologia
 Ã²rgans i sistemes
veureimatge de satèl·lit (SIG)
 geografia
veureinestabilitat de microsatèl·lit (DEM)
 gastroenterologia
 genètica
 obstetrícia i ginecologia
 oncologia i radioteràpia
veuremicrosatèl·lit (DEM)
 genètica
veuremúscul satèl·lit (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veuresatèl·lit (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca satèl·lit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

biosatèl·lit m.
Diccionari de les ciències ambientals
ecologia
tecnologia
Satèl·lit artificial, recuperable, destinat a l’experimentació biològica en absència de gravetat.
Sin. compl.: satèl·lit biològic m.
en biosatellite subst.
es biosatélite m.
fr biosatellite m.

ciutat satèl·lit c. nom. f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Localitat en què una bona part del veïnat està subordinada econòmicament a una altra de més desenvolupada.

cràter satèl·lit m.
Diccionari de geologia
vulcanisme i geomorfologia volcànica
Cràter secundari.
en satellitic crater
es cráter satélite

falla satèl·lit f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Falla, o associació de falles, que acompanya una altra falla més important, i que poden presentar diverses relacions geomètriques precises.
V.: falla secundària f.
en auxiliary fault
es falla satélite
fr faille satellite

gangli satèl·lit de les artèries del membre superior m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
òrgans i sistemes
Cadascun dels ganglis inconstants i profunds del membre superior. Els més freqüents es troben al voltant de l’artèria humeral, de la radial i de la cubital.

imatge de satèl·lit f.
Sistemes d'informació geogràfica
geografia
en satellite image subst.
es imagen de satélite f.

inestabilitat de microsatèl·lit f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
genètica
obstetrícia i ginecologia
oncologia i radioteràpia
Tipus concret d’inestabilitat present en un subgrup de tumors, principalment còlon, estómac i endometri. Es fa evident per l’aparició, en el tumor, de nous al·lels en seqüències repetides tipus poli A o poli CA principalment. Aquesta inestabilitat s’associa amb alteracions en els gens implicats en la reparació dels errors simples d’aparellament del DNA.

microsatèl·lit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Seqüència de DNA genòmic formada per múltiples repeticions en tàndem d’una unitat o nucli de menys de sis nucleòtids. El nombre de repeticions és variable entre els individus de la mateixa espècie, i aquest elevat grau de polimorfisme els fa molt útils com a marcadors moleculars tant en l’estudi de malalties genètiques com en la identificació d’individus en medicina forense i legal.

múscul satèl·lit m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Múscul que segueix la mateixa direcció d’un altre òrgan important.

satèl·lit adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Dit de les lesions, adenopaties, etc., secundàries i properes a una lesió primitiva.