Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 22 (219 registres)
veureacalcĂşlia secundĂ ria (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureaccent secundari (GTG)
veureactor secundari | actriu secundĂ ria (LBC)
 cinema
veureagnòsia secundària tàctil (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 neurologia
veureamenorrea secundĂ ria (DEM)
 endocrinologia i nutriciĂł
 neurologia
 obstetrĂ­cia i ginecologia
veureamiloĂŻdosi secundĂ ria (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 gastroenterologia
 histologia
 malalties i sĂ­ndromes
veureamina secundĂ ria (AQQ)
 quĂ­mica
veurearèola secundària (DEM)
 anatomia
 sinologia
veurearrel secundĂ ria (VOCFOR)
 conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botĂ nica aplicada
veureartrosi secundĂ ria (DEM)
 malalties i sĂ­ndromes
 reumatologia
Cerca secundari a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acalcĂşlia secundĂ ria f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Acalcúlia causada per alteracions cognitives com dèficits espacials, lingüístics o problemes d’atenció o memòria.
en secondary acalculia subst.
es acalculia secundaria f.

accent secundari m.
Glossari de termes gramaticals
Accent menys prominent d’una seqüència fònica.
Ex.: Tots els quadres del museu eren importants
GEIEC: 3.2.3
Ant.: accent primari
es acento secundario m.

actor secundari | actriu secundĂ ria m. | f.
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
cinema
Actor de repartiment | actriu de repartiment.
Sin. pref.: actor de repartiment | actriu de repartiment m. | f.

agnòsia secundària tàctil f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
neurologia
Vegeu agnòsia digita.

amenorrea secundĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutriciĂł
neurologia
obstetrĂ­cia i ginecologia
Amenorrea per disfunció ovàrica originada per una lesió de la hipòfisi. Pot ésser la hipofisectomia (quirúrgica, química o radioteràpica) o bé tractar-se d’un hipopituïtarisme primari: tumor hipofisial (primitiu o metastàtic), aneurisma vascular intrasellar, necrosi isquèmica hipofítica (síndrome de Simmonds-Sheehan, apoplexia pituïtària), alteracions de la hipòfisi per infeccions (tuberculosi) o granulomatosi (sarcoïdosi) o histiocitosi X o trastorns immunitaris (hipofisitis limfocítica) o dipòsit de ferro (hemocromatosi), sella turca buida, etc.

amiloĂŻdosi secundĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
gastroenterologia
histologia
malalties i sĂ­ndromes
Forma d’amiloïdosi que va associada amb una malaltia predisposant reconeguda i caracteritzada per la localització dels dipòsits en òrgans parenquimàtics (fetge, melsa, ronyons, pàncrees, suprarenals, tub digestiu) i els vasos sanguinis. La síndrome nefròtica és la manifestació clínica predominant. Les malalties associades, preexistents o concomitants, són molt diverses: tuberculosi, bronquièctasi, artritis reumatoide, osteomielitis crònica, febre mediterrània familiar, espondilitis anquilopoètica, fístules cròniques, psoriasi greu de llarga durada, colitis ulcerosa, malaltia de Crohn, acne conglobata, col·lagenosi, neoplàsies, malaltia de Hodgkin, leucèmia limfàtica crònica, etc. La localització histopatològica és perireticulínica i l’amiloide involucrada és del tipus AA.
Sin. compl.: amiloïdosi reactiva, amiloïdosi sistèmica secundària

amina secundĂ ria c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en secondary amine subst.

arèola secundària f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
sinologia
Anell que durant la gestació circumda l’arèola mamària.

arrel secundĂ ria c. nom. f.
Vocabulari forestal
conceptes previs sobre l’arbre i altres vegetals, botànica aplicada

artrosi secundĂ ria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i sĂ­ndromes
reumatologia
Artrosi consecutiva d’una altra malaltia: fractures intraarticulars consolidades amb desviació dels fragments, desviació en var o en valg del maluc o del genoll, condrocalcinosi, obesitat, displàsies òssies, necrosi òssia avascular, artritis reumatoide, malaltia de Paget, gota crònica, hemocromatosi, ocrònosi, acromegàlia, etc.