Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (98 registres)
veureafiliació a la Seguretat Social (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurealta a la Seguretat Social (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veureassegurador | asseguradora1 (DJC)
 dret
veureassegurador | asseguradora2 (DJC)
 dret
veureassegurador | asseguradora3 (DJC)
 dret mercantil
veureassegurador d’oclusió (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 odontoestomatologia
veureassegurament (DJC)
 dret
veureassegurament de la prova (DJC)
 dret processal
veureassegurament de la qualitat (AQQ)
 química
veureassegurança (VOCFOR)
 caça
Cerca segur a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

afiliació a la Seguretat Social c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Inclusió en el sistema de la Seguretat Social d’una persona física que inicia una activitat laboral per primera vegada.
V. t.: Tresoreria General de la Seguretat Social n. pr. f.
es afiliación a la Seguridad Social

alta a la Seguretat Social c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret del treball i de la seguretat social
Acte administratiu mitjançant el qual la Tresoreria de la Seguretat Social reconeix la persona que inicia una activitat o es troba en una situació connexa amb aquesta activitat.
V. t.: afiliació a la Seguretat Social c. nom. f.
es alta en la Seguridad Social

assegurador | asseguradora1 adj.
Diccionari jurídic
dret
Que assegura o que garanteix alguna cosa amb un contracte d’assegurança.
Ex.: És una entitat asseguradora autoritzada i inscrita en el registre.
es asegurador | aseguradora

assegurador | asseguradora2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret
Persona que assegura o que garanteix alguna cosa amb un contracte d’assegurança.
es asegurador | aseguradora

assegurador | asseguradora3 m. | f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Entitat asseguradora.
Sin. pref.: entitat asseguradora c. nom. f.
es asegurador | aseguradora

assegurador d’oclusió m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
odontoestomatologia
Estri utilitzat en odontologia prostètica per a ajudar a assegurar una oclusió correcta de les dents maxil·lars i mandibulars.
en bitegage

assegurament m.
Diccionari jurídic
dret
Tutela jurídica que comporta l’adopció de determinades mesures permeses per la llei en previsió de futurs danys o perjudicis que pugui sofrir el bé jurídic assegurat.
es aseguramiento

assegurament de la prova c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret processal
Conjunt de mesures establertes amb la finalitat d’assegurar que es puguin practicar les proves interessades.
es aseguramiento de la prueba

assegurament de la qualitat c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Procés dissenyat per a assegurar una bona qualitat de les dades, el qual inclou el control i l’avaluació de la qualitat, i també la documentació dels procediments i dels resultats.
en quality assurance subst.

assegurança f.
Vocabulari forestal
caça
es seguro m.
fr assurance f.