Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureatenuant d’anàloga significació (DJC)
 dret penal
veurenivell de significació (VOCFOR)
 teoria i estadística
veurenivell de significació estadística (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veureprova de significació (VOCFOR)
 teoria i estadística
veuresignificació (VPCA)
veuresignificació (STAD)
 estadística
veuresignificació (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veuresignificació estadística (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veuresignificació no-verbal (VPCA)
veuresignificació verbal (VPCA)
Cerca significació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atenuant d’anàloga significació c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret penal
Atenuant anàleg.
Sin. pref.: atenuant anàleg c. nom. m.
es atenuante análoga, atenuante de análoga significación

nivell de significació c. nom. m.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
fr seuil de signification c. nom. m.

nivell de significació estadística m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Valor de la probabilitat que un resultat sigui a causa de l’atzar en lloc de a conseqüència d’una intervenció determinada. És mesurat pel valor de p. En la majoria de treballs biomèdics el nivell de significació estadística és del 5 % (P<0,05). En aquest cas es considera que la probabilitat que l’atzar sigui la causa del valor obtingut és prou baixa per a justificar la denominació d’estadísticament significatiu del resultat.

prova de significació c. nom. f.
Vocabulari forestal
teoria i estadística

significació f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Turró 1912; Galí 1933.
Sin. abs.: significat m.
en meaning subst.

significació f.
Estadística
estadística
en significance subst.
es significación f.

significació f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en signification subst.
es significación f.
fr signification f.

significació estadística f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Estimació de la probabilitat que l’associació observada entre les variables independent i dependent, per exemple, l’administració d’un medicament i el seu efecte, sigui deguda a l’efecte de la variable i no a variacions degudes a l’atzar. A partir d’aquesta estimació i en una mostra de mida determinada normalment, la significació s’expressa numèricament mitjançant el valor de p.
en statistical significance

significació no-verbal c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: significat no-verbal c. nom. m.
en nonverbal meaning subst.

significació verbal c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: significat verbal c. nom. m.
V. t.: significació f., significat m.
en verbal meaning subst.