Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 39 (390 registres)
veureabúlia sistematitzada (DEM)
 salut mental
veureaclarida sistemàtica (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureagroecosistema1 (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureagroecosistema2 (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureagrosistema (VMCS)
 gestió i ús sostenible del sòl
veureagrosistema (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaixecament no sistemàtic (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaprenentatge sistemàtic (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veurebiosistemàtica (DCA)
 biologia
veureblocatge del sistema reticuloendotelial (DEM)
 farmacologia
Cerca sistema a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

abúlia sistematitzada f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
Abúlia que afecta un acte particular o un sistema d’actes.

aclarida sistemàtica c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
en mechanical thinning subst.
es aclareo sistemático c. nom. m.

agroecosistema1 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Ecosistema que ha estat modificat per la pràctica de l’agricultura. És objecte d’estudi de l’agroecologia.
V. t.: agroecologia1 f.
en agroecosystem
es agroecosistema
fr agroécosystem
gl agroecosistema

agroecosistema2 m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sistema de producció d’aliments, fibres, pastures i biocombustibles. Segons les pràctiques agrícoles de maneig i el tipus d’inputs utilitzats, cal distingir: agricultura itinerant, agricultura tradicional de cultiu, agricultura intensiva amb ocupació d’agroquímics, agricultura biològica, agricultura biodinàmica, agricultura orgànica, agricultura ecològica i agricultura sostenible. Es diferencien per la productivitat, l’estabilitat, la sostenibilitat i l’equitat.
Sin. compl.: agrosistema m.
V. t.: agricultura itinerant c. nom. f., agricultura biodinàmica c. nom. f., agricultura ecològica c. nom. f., agricultura sostenible c. nom. f., anàlisi d’agroecosistemes c. nom. f., desenvolupament sostenible c. nom. m., serveis del sòl c. nom. m. pl., terra f. pl., ecologia profunda c. nom. f., economia del medi ambient c. nom. f., límits del creixement c. nom. m. pl., ecologia política c. nom. f., sistema agrosilvicultural c. nom. m., enfocament de sistemes del territori c. nom. m., serveis ecosistèmics del sòl c. nom. m. pl.
en agroecosystem
es agroecosistema
fr agroécosystème, agrosystème
gl agroecosistema

agrosistema m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
en agrosystem subst.
es agrosistema m.
fr agrosystème m.

agrosistema m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Sin. pref.: agroecosistema2 m.
en agroecosystem
es agrosistema
fr agrosystème, agroécosystème
gl agrosistema

aixecament no sistemàtic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
informació de sòls i representació espacial del sistema edàfic
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Procés per establir el model de distribució de les classes de sòls i altres característiques d’una coberta edàfica a partir d’informació indirecta (mapes geològics, mapes fisiogràfics i factors de formació, entre d’altres). Pràcticament no es realitza una prospecció de camp per reconèixer els sòls ni per situar els límits entre les unitats cartogràfiques, els quals s’estableixen a partir d’informació prèvia, per fotointerpretació i teledetecció.
S’utilitza per aixecar mapes esquemàtics a escala 1:500.000 o menor.
Sin. compl.: cartografia no sistemàtica c. nom. f.
V. t.: cartografia de sòls c. nom. f., prospecció de sòls c. nom. f.
en non systematic soil survey
es levantamiento no sistemático
fr levée non systématique
gl levantamento non sistemático

aprenentatge sistemàtic m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en systematic learning subst.
es aprendizaje sistemático m.
fr apprentissage systématique m.

biosistemàtica f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Branca de la biologia que estudia les poblacions amb relació al seu comportament reproductiu, variació i evolució, i aplica els resultats obtinguts a la classificació.
en biosystematics subst.
es biosistemática f.
fr biosystématique f.

blocatge del sistema reticuloendotelial m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Saturació de la capacitat fagocítica del sistema reticuloendotelial per injecció intravenosa de colorants col·loïdals.