Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureinterlocut√≤ria de sobrese√Įment (DJC)
 dret processal
veuresobresaturació (AQQ)
 qu√≠mica
veuresobresaturació relativa (AQQ)
 qu√≠mica
veuresobresaturar (DEM)
 qu√≠mica
veuresobresaturat | sobresaturada (DGEOL)
 geoqu√≠mica
veuresobresaturat -ada (DEM)
 qu√≠mica
veuresobresegut | sobreseguda (DJC)
 dret penal
veuresobrese√Įment (VOCFOR)
 permisos, infraccions
veuresobrese√Įment1 (DJC)
 dret processal
veuresobrese√Įment2 (DJC)
 dret
Cerca sobres a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

interlocut√≤ria de sobrese√Įment c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret processal
Resolució judicial que dona per acabat un procés civil a causa de l’aparició d’obstacles processals que impedeixen un pronunciament sobre el fons.
V. t.: interlocutòria f.
es auto de sobreseimiento

sobresaturació f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en supersaturation subst.

sobresaturació relativa c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Magnitud definida com a (QS)/S, on S és la concentració de solut en una solució saturada i Q és la concentració en la corresponent solució sobresaturada.
en relative supersaturation subst.

sobresaturar v. tr.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Fer que una solució contingui una quantitat de solut superior a la necessària per a saturar-la.

sobresaturat | sobresaturada adj.
Diccionari de geologia
geoquímica
Dit de la roca ígnia (i també del magma) que té un excés de sílice sobre els altres òxids, i que dóna minerals de sílice al mode, i quars primari a la norma.
en oversaturated
es sobresaturado
fr sursaturé

sobresaturat -ada adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
química
Que presenta sobresaturació. Dit de les solucions que, a una temperatura determinada, contenen una quantitat de solut superior a la que pot estar en equilibri amb el solut no dissolt.

sobresegut | sobreseguda adj.
Diccionari jurídic
dret penal
Que s‚Äôhi ha dictat acte de sobrese√Įment, s‚Äôaplica a una causa criminal o a un sumari.
Ex.: Han sol·licitat tornar a obrir el cas sobresegut de l’any 1998.
es sobreseído | sobreseída

sobrese√Įment m.
Vocabulari forestal
permisos, infraccions

sobrese√Įment1 m.
Diccionari jurídic
dret processal
Resolució jurisdiccional que suspèn el curs del procés penal o que el finalitza sense actuació del ius puniendi.
es sobreseimiento

sobrese√Įment2 m.
Diccionari jurídic
dret
Acció de sobreseure.
es sobreseimiento