Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 17 (161 registres)
veureantisolar (DEM)
 dermatologia
 farmacologia
 medicina preventiva i salut pĂşblica
veureboira assolada (DCA)
 meteorologia
veurecaptador solar (DCA)
 fĂ­sica
veurecauteritzaciĂł solar (DEM)
 cirurgia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecèl·lula solar (DCA)
 biologia
veurecèl·lula solar (DJC)
 dret
veurecèl·lula solar (NOV)
 enginyeria
veurecentral solar (DCA)
 energies
veureconsolat1 (DJC)
 dret
veureconsolat2 (DJC)
 dret
Cerca sola a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antisolar adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
farmacologia
medicina preventiva i salut pĂşblica
Dit dels productes utilitzats per a evitar l’eritema produït per una excessiva exposició de la pell nua a la radiació solar.

boira assolada f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Boira baixa.
Sin. pref.: boira baixa f.
en ground fog subst.
es niebla baja f.
fr brouillard au sol m.

captador solar m.
Diccionari de les ciències ambientals
fĂ­sica
Dispositiu que capta la radiació solar i produeix aigua o aire calents amb finalitats diverses. El captador solar habitualment està compost d’una coberta, un absorbidor, un aïllament tèrmic i una carcassa.
en collector panel subst., solar collector subst.
es captador solar m.
fr capteur solaire m.

cauteritzaciĂł solar f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Cauterització que és produïda per la concentració dels raigs solars sobre un punt de l’organisme amb l’ajut d’una lent o d’un mirall.

cèl·lula solar f.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Dispositiu fotoelèctric que converteix la radiació solar en energia elèctrica.
en solar cell subst.
es célula solar f.
fr cellule solaire f.

cèl·lula solar c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Cèl·lula fotovoltaica que produeix energia elèctrica a partir de la radiació solar.
V. t.: energia solar c. nom. f., parc solar c. nom. m.
es célula solar

cèl·lula solar c. nom. f.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 64 de la segona sèrie.

central solar f.
Diccionari de les ciències ambientals
energies
Central elèctrica que utilitza l’energia radiada pel Sol per a produir electricitat. N’hi ha de dues menes: les que transformen directament la radiació solar en electricitat (central fotovoltaica) i les que la fan servir per a escalfar un fluid que, en vaporitzar-se, pot ser emprat per a moure un grup turbogenerador (central heliotèrmica o central heliotermodinàmica).
en solar power station subst.
es central solar f.
fr centrale solaire f.

consolat1 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Càrrec de cònsol.
es consulado

consolat2 m.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Oficina d’un cònsol o una cònsol.
es consulado