Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 18 (172 registres)
veureentresolc (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureentresolc (DAGRIC)
 agricultura
veureerosió en els solcs de reg (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureerosió per solcs (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureestratificació encreuada de solc (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureestructura de cavallons i solcs (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veuregangli del solc deltoidopectoral (DEM)
 immunologia
 Ã²rgans i sistemes
veurelaminació encreuada de solc (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurelínia de solc (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veuremicrosolc (NOV)
 enginyeria
Cerca solc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

entresolc m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Antònim de solc1.

entresolc m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Espai entre solc i solc.
es entresurco m.

erosió en els solcs de reg c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Erosió que es produeix en els solcs d’un sistema de reg per gravetat, a causa de la circulació de l’aigua.
V.: erosió2 f., erosió induïda pel reg c. nom. f.
en furrow erosion
es erosión en los surcos de riego
fr érosion dans le sillon
gl erosión nos regos
pt erosão nos sulcos de irrigação

erosió per solcs c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Erosió per xaragalls.
Sin. pref.: erosió per xaragalls c. nom. f.
en rill erosion, furrow erosion
es erosión por surcos
fr érosion en rigoles
gl erosión por arroiada
pt erosão por sulcos

estratificació encreuada de solc f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Estratificació encreuada en la qual la superfície límit inferior del feix de làmines (angl. set) és còncava, com un solc o paleocanal (angl. trough), i el feix que l’omple adopta la forma del solc, el qual, vist en secció transversal, recorda un fistó.
Sin.: estratificació encreuada de fistó f.
Sin. compl.: estratificació encreuada fistonada f.
en trough cross-bedding
es estratificación cruzada de surco
fr stratification entrecroisée en auge

estructura de cavallons i solcs f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
sedimentologia: petrologia sedimentària
Estructura de perfil encrestat que sol presentar-se a tots els fronts d’un escull coral·lí desenvolupada esp. pel costat de sobrevent, consistent en solcs separats per lloms que s’estenen vers la mar oberta.
en spur-and-groove structure
es estructura de espolones y surcos

gangli del solc deltoidopectoral m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
òrgans i sistemes
Cadascun dels ganglis superficials, inconstants, de la part superior del solc deltoidopectoral, prop de la vena cefàlica.

laminació encreuada de solc f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Laminació encreuada de geometria similar a l’estratificació encreuada de solc.
Sin.: laminació encreuada de fistó f.
en trough cross-lamination
es laminación cruzada de surco
fr lamination entrecroisée en auge

línia de solc f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Línia sobre un mapa que segueix la part topogràficament més baixa de la superfície d’un sinclinal.
Ant.: línia de cresta2 f.
en trough line
es línea de surco
fr goutière, ligne de creux

microsolc m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 20 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 69 de la primera sèrie.
Vegeu pàgina 78 de la primera sèrie.