Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 54 (537 registres)
veureacarapisosi de les abelles (DRAMAD)
 ramaderia
veureadob gasós (DAGRIC)
 agricultura
veureàgata molsosa (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureàgata molsosa (VMIN)
 mineralogia
veureaglossostomia (DEM)
 anatomia patològica
 embriologia
 odontoestomatologia
veureaglossostomia (DEM)
 anatomia patològica
 embriologia
 odontoestomatologia
veureagricultura sostenible (DMCSC)
 ciència del sòl
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureaigua gasosa (DGEOL)
 geoquímica
 hidrogeologia
veurealbúmina de sosteniment (DEM)
 biologia
 bioquímica i biologia molecular
veureanàlisi d’ús dels recursos (DCA)
 tecnologia
Cerca sos a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acarapisosi de les abelles f.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Malaltia parasitària de les abelles, causada per l’àcar Acarapis woodi, que es caracteritza per una alteració del vol quan la malaltia s’agreuja.
Sin. compl.: acariosi de les abelles f.
es acarapisosis de las abejas f., acariosis de las abejas acarjk acariosis de las abejas f.

adob gasós m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Adob conservat a baixa pressió que s’expandeix en ser injectat al sòl.
es abono gaseoso m.

àgata molsosa f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, varietat de la calcedònia amb inclusions molt disseminades i irregulars d’hornblenda que li donen una aparença de molsa o d’algues.
en moss agate
es ágata musgosa
fr agate dendritique, agate mousseuse

àgata molsosa c. nom. f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Varietat d’àgata.
en moss agate subst.

aglossostomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
embriologia
odontoestomatologia
Boca sense llengua.

aglossostomia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
embriologia
odontoestomatologia
Manca de la llengua i oclusió de la boca.

agricultura sostenible c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Model d’agricultura que s’orienta de forma genèrica els objectius següents: 1) sustentar la seguretat alimentària (en uns casos amb una perspectiva mundial i en altres, local) i produir prou per satisfer les necessitats alimentàries de la població (local o mundial); 2) disminuir els riscos en la producció i assegurar la qualitat dels aliments; 3) promoure ecosistemes sostenibles a llarg termini (protegir la biodiversitat); 4) realitzar una gestió que eviti la degradació dels sòls, l’aigua i els recursos naturals; 5) assegurar la rendibilitat, perquè l’activitat agrícola sigui econòmicament viable i els agricultors puguin ser econòmicament autosuficients (els petits i els grans agricultors), i 6) promoure un sistema de desenvolupament socialment acceptat i amb una distribució de beneficis entre els éssers humans, perquè es compleixi el principi d’equitat.
L’agricultura sostenible com a tal no és objecte de normatives d’obligat compliment ni de certificacions. Per tant, els productes agrícoles obtinguts amb aquest enfocament no disposen d’una normativa legal que els avali.
Es tracta d’un concepte genèric, proposat el 1980 per Gordon McClymont en el llibre New Roots for Agriculture, que està lligat a la necessitat de tendir a un desenvolupament sostenible, amb el qual coincideix en els objectius. Ha donat lloc a diversos models d’agricultura amb enfocaments i pràctiques molt diferents i fins i tot de vegades contraposats.
Els posicionaments més radicals proscriuen l’ús d’organismes genèticament modificats i d’agroquímics, malgrat que s’obtenen menors produccions; mentre que altres moviments modulen els plantejaments de l’agricultura industrial intentant evitar els seus errors, però sense deixar de beneficiar-se de les seves aportacions per aconseguir produccions elevades, i alhora seguint els criteris de sostenibilitat i complint les directrius polítiques enfocades a fomentar l’ecoresponsabilitat, incentivada en molts països per mitjà de subsidis i ajudes a l’agricultura, la qual cosa comporta el control del compliment de les obligacions de protecció mediambiental per part del beneficiari.
Amb una visió holística, per disminuir el problema de la fam al món, cal un sistema de governança mundial que promogui la seguretat alimentària per part dels governs i polítiques comercials que promoguin els mercats agrícoles locals i regionals.
V. t.: agricultura alternativa c. nom. f., agricultura biodinàmica c. nom. f., agricultura ecològica c. nom. f., agricultura regenerativa c. nom. f., criteris de sostenibilitat c. nom. m. pl., desenvolupament sostenible c. nom. m., model de gestió holística c. nom. m.
en sustainable agriculture
es agricultura sostenible
fr agricultura durable
gl agricultura sustentable

aigua gasosa f.
Diccionari de geologia
geoquímica
hidrogeologia
Aigua natural que conté alguns gasos en dissolució, com l’aigua carbònica, l’aigua pudosa o l’aigua picant.
en gaseous water
es agua gaseosa
fr eau gazeuse

albúmina de sosteniment f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
bioquímica i biologia molecular
Quantitat mínima necessària d’albúmina per tal que no s’alteri la composició de l’organisme.

anàlisi d’ús dels recursos f.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Anàlisi detallada de tots els recursos que seran consumits durant la construcció, operació i execució d’un projecte, o durant el temps de vida d’una activitat, i que considera, a més, les implicacions ambientals.
en resource-use analysis subst.
es análisis de recursos m.
fr analyse de ressources f.