Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (34 registres)
veureangle d’obliqüitat del sostre acetabular (DEM)
 anatomia
veurebloc de sostre (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veureenvanet de sostremort (LMC)
 construcció
veurefusostreptococcosi (DEM)
 malalties i síndromes
 microbiologia i patologia infecciosa
veureimbricació de sostre (DGEOL)
 tectònica: geologia estructural
veurenucli del sostre (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurenucli del sostre del cerebel (DEM)
 neurologia
 Ã²rgans i sistemes
veurereforç lateral del sostre (TTAUTO)
 carrosseria
veurereforç lateral del sostre (VOCAUTO)
veuresal de sostre (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
Cerca sostre a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

angle d’obliqüitat del sostre acetabular m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
Angle constituït per la línia horitzontal traçada per l’extrem intern del sostre de l’acetàbul, que és tangent al pol superior del cap femoral, i la línia que s’estén des de l’extrem extern del sostre de l’acetàbul fins al seu extrem intern.
Sin. compl.: índex acetabular

bloc de sostre m.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Bloc superior.
Ant.: bloc inferior m.
en hangingwall block
es bloque de techo
fr bloc de mur

envanet de sostremort m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Dachbodentrennwand
en cockloft slight wand
es tabique palomero, tabiquillo conejero
fr cloison de soupente

fusostreptococcosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
microbiologia i patologia infecciosa
Malaltia produïda per l’associació de fusobacteris i d’estreptococs.

imbricació de sostre f.
Diccionari de geologia
tectònica: geologia estructural
Imbricació que hom troba al damunt d’un encavalcament major.
en hangingwall imbricate, hangingwall imbrication
es imbricación de techo
fr imbrication de toit

nucli del sostre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les dues masses grises, l’una a la dreta i l’altra a l’esquerra, situades per dintre els nuclis dentats accessoris, a cada costat de la línia mediana. No pertanyen als hemisferis cerbel·losos sinó al lòbul medià. El nom prové de la seva situació sobre la paret posterior o sostre del quart ventricle.
Sin. compl.: nucli fastigi

nucli del sostre del cerebel m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
òrgans i sistemes
Nucli terminal d’algunes de les branques ascendents del nervi vestibular.

reforç lateral del sostre c. nom. m.
Terminologia tècnica d’automoció
carrosseria
Vegeu la figura 25.44.
en cant rail subst., headlining subst., roof frame side subst.
en [US] head liner subst.
es refuerzo lateral del techo c. nom. m.

reforç lateral del sostre c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en cant rail subst., headlining subst., roof frame side subst.
en [US] head liner subst.
es refuerzo lateral del techo c. nom. m.

sal de sostre f.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Membre superior de la formació salina situat damunt el paquet de carnal·lita, format per capes rítmiques d’insolubles i d’halita alternants, d’1 a 4 cm (10 cm com a màxim), amb nivells anhidrítics associats. La proporció d’anhidrita i d’argiles augmenta cap al sostre. Dins la formació salina, aquest membre és oposat al de sal vella o sal de mur.
es sal de techo