Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 19 (184 registres)
veureacetal de sucre (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureĂ cid aminosuccĂ­nic (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureĂ cid guanidinosuccĂ­nic (DEM)
 hematologia i hemoterĂ pia
 quĂ­mica
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureĂ cid succĂ­nic (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 farmacologia
veureĂ cid succĂ­nic (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureadenilsuccinat (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureadenilsuccinat-sintasa (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veure5-aminoimidazole-4-(N-succinilcarboxamida) ribonucleòtid (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veureanastomosi de Sucquet-Hoyer (DEM)
 angiologia
 Ă˛rgans i sistemes
veureaproximacions successives (VPCA)
Cerca suc a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acetal de sucre c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en sugar acetal subst.

Ă cid aminosuccĂ­nic m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
Ă€cid aspĂ rtic.
Sin. pref.: Ă cid aspĂ rtic m.

Ă cid guanidinosuccĂ­nic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoterĂ pia
quĂ­mica
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Metabòlit present en l’orina dels malalts urèmics, que a alta concentració inhibeix l’agregació plaquetària.

Ă cid succĂ­nic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
farmacologia
Àcid de fórmula HOOC(CH2)2COOH, àcid dicarboxílic saturat que es troba a l’ambre. És un producte intermedi del cicle de Krebs; es forma a partir del succinil-CoA i per oxidació passa a àcid fumàric. Fou emprat en el tractament de la cetosi diabètica i, combinat amb salicilats, en el tractament de la febre reumàtica.
Sin. compl.: Ă cid butandioic

Ă cid succĂ­nic m.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en succinic acid subst.
es ácido succínico m.

adenilsuccinat m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en adenylosuccinate subst.

adenilsuccinat-sintasa f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en adenylsuccinate synthase subst.

5-aminoimidazole-4-(N-succinilcarboxamida) ribonucleòtid c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en 5-aminoimidazole-4-(N-succinylcarboxamide) ribonucleotide subst.

anastomosi de Sucquet-Hoyer f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les anastomosis arteriovenoses que regulen el flux capil·lar, presents sobretot a mans i peus. També són anomenades canal de Sucquet-Hoyer i canal de Hoyer.
Sin. compl.: canal de Hoyer, canal de Sucquet-Hoyer, conducte de Sucquet

aproximacions successives c. nom. f. pl.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Basil 1974; Boix 1974; Lleonart 1975; Bayés 1977; Tobeña 1977.
en successive approximations subst.