Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veureconreu successiu (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecontrast successiu (VPCA)
veurecontrast successiu (DEM)
 física
 oftalmologia
veurecultius successius (DMCSC)
 fertilitat química del sòl
veuredrets successius (DJC)
 dret
veurepercentatge successiu de mortalitat (DCA)
 demografia
veureprincipi de tracte successiu (DJC)
 dret civil
veurereforçament diferencial successiu (VPCA)
veuresuccessiu | successiva (DJC)
 dret
Cerca successiu a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

conreu successiu c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Conreu continuat.
Sin. pref.: conreu continuat c. nom. m.
en continuous cultivation
es cultivo sucesivo
fr culture continuelle
gl cultivo sucesivo
pt cultivo sucessivo

contrast successiu c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en successive contrast subst.

contrast successiu m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
física
oftalmologia
Efecte visual causat quan es fixa la vista en un objecte de color brillant i a continuació en una superfície grisa; aquesta apareixerà tintada amb el color que és complementari al color de l’objecte. O si en comptes de fixar la vista en una superfície grisa es fixa en una superfície de color complementari al de l’objecte, sembla més gran la intensitat del color de la superfície; per exemple, després de mirar una cosa vermella, una superfície verda sembla d’un verd més brillant.

cultius successius c. nom. m. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Cultius múltiples que venen un darrere l’altre en l’espai i en el temps.
Es caracteritzen pel cultiu de dues o més collites que se succeeixen en una mateixa parcel·la en el curs d’una mateixa campanya agrícola, any rere any o estació rere estació, sense que entre ells hi hagi un altre aprofitament productiu. Només hi ha un cultiu que ocupa alhora una mateixa parcel·la. Per exemple: sembra de blat de moro (Zea mays L.) al maig, amb collita a l’agost i seguidament sembra de fesols (Phaseolus sp.). De vegades, es denomina cultiu doble o cultiu triple, segons el cas.
en successive crops, aftercrop
es cultivos sucesivos
fr cultures successives
gl cultivos sucesivos
pt cultivos sucessivos

drets successius c. nom. m. pl.
Diccionari jurídic
dret
Drets que hom té a la successió d’algú.
es derechos sucesorios

percentatge successiu de mortalitat m.
Diccionari de les ciències ambientals
demografia
Mortalitat en cada una de les etapes del desenvolupament, expressada com a percentatge del nombre d’individus vius al començament de cada etapa d’una successió.
en successive percentage mortality subst.
es porcentaje sucesivo de mortalidad m.
fr pourcentage successif de mortalité m.

principi de tracte successiu c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Exigència que consti, en la inscripció del Registre de la Propietat, l’historial jurídic de cada finca, i que cada acte dispositiu es verifiqui en un assentament independent i derivi d’un altre prèviament inscrit.
es principio de trato sucesivo

reforçament diferencial successiu c. nom. m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
V.: condicionament per aproximacions c. nom. m.
en successive differential reinforcement subst.

successiu | successiva adj.
Diccionari jurídic
dret
Successori | successòria.
Ex.: Mai no ha renunciat als seus drets successius.
Sin. pref.: successori | successòria adj.
es sucesivo | sucesiva, sucesorio | sucesorio