Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (40 registres)
veurea cuitacorrents (DJC)
 dret
veureastacoide (DEM)
 dermatologia
 semiologia
veureatacolita (VMIN)
 mineralogia
veureautacoide (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 citologia
 endocrinologia i nutriciĂł
veurebitĂ cola (DPESCA)
 pesca
veurecardiotacòmetre (DEM)
 cardiologia
 material mèdic i ortopèdic
veurecardiotacometria (DEM)
 cardiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecondrosarcoma juxtacortical (DEM)
 oncologia i radioterĂ pia
veureencefalitis psitacòtica (DEM)
 microbiologia i patologia infecciosa
 neurologia
 semiologia
veureestructura de sotacopa (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Cerca tacĂł a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a cuitacorrents loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A correcuita.
Ex.: El Tribunal Constitucional no dicta les sentències a cuitacorrents.
Sin. pref.: a correcuita loc. adv.
es a toda prisa

astacoide adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
semiologia
Dit de l’eritema el color del qual és semblant al de la llagosta.

atacolita f.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
Espècie.
en attakolite subst.

autacoide m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
citologia
endocrinologia i nutriciĂł
Substància específica formada per les cèl·lules d’un òrgan i abocada a la circulació general per a produir, sobre altres òrgans, efectes anàlegs als dels medicaments. Si actuen en el sentit d’excitació són anomenats hormones i si ho fan en el sentit d’inhibició són anomenats calones o antihormones.

bitĂ cola f.
Diccionari de pesca
pesca
Armari cilíndric, de fusta o de metall, que, fixat a la coberta, conté la brúixola i els imants correctors de la desviació.
es bitácora f.

cardiotacòmetre m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
material mèdic i ortopèdic
Aparell emprat per a comptar el nombre de batecs cardíacs que s’esdevenen en un llarg període de temps.

cardiotacometria f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Mesura del nombre de batecs cardíacs mitjançant un cardiotacòmetre.

condrosarcoma juxtacortical m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oncologia i radioterĂ pia
Condrosarcoma ossi desenvolupat en la superfície de la diàfisi o de la metàfisi d’un os llarg (fèmur o tíbia). El tumor és extramedul·lar, malgrat que pot presentar una erosió cortical òssia. Radiològicament hom observa una massa subperiòstica, separada de la cavitat medul·lar per un rivet d’os cortical. L’examen microscòpic és superposable al del condrosarcoma intramedul·lar de grau de malignitat 1 o 2.
Sin. compl.: condrosarcoma extramedul·lar, condrosarcoma periòstic

encefalitis psitacòtica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
microbiologia i patologia infecciosa
neurologia
semiologia
Encefalitis produïda pel germen causal d’aquesta malaltia.

estructura de sotacopa f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Estructura formada per un flux d’aigua ascensional a través d’un sediment sorrenc no consolidat (durant la compactació), i constituïda per uns grups de laminacions anulars sorrenques i lutítiques, mal triades, que recorden una sotacopa. És una estructura semblant a les d’escapament d’aigua, poc freqüent en els gresos turbidítics.
en dish structure
es estructura en platillo