Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 44 (432 registres)
veurea destall (DJC)
 dret
veurea tall de (DJC)
 dret
veureactivitat comercial detallista (DJC)
 dret mercantil
veureagent quelant de metalls (AQQ)
 quĂ­mica
veureagricultura de tallar i cremar (DCA)
 agricultura
veureal detall1 (DJC)
 dret
veureal detall (DPF)
 transport ferroviari
veureal detall2 (DJC)
 dret
veureamagatall (VOCFOR)
 caça
veureangle de tall (VOCFOR)
 eines. elements de seguretat
Cerca tall a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a destall loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A preu fet1.
Ex.: A la fĂ brica treballa a destall.
Sin. pref.: a preu fet1 loc. adv.
es a destajo, a tanto alzado, por unidad de obra

a tall de loc. prep.
Diccionari jurĂ­dic
dret
A manera de.
Ex.: A tall de resum ens contà que l’havien absolt de totes les acusacions, però no entrà en detalls. A tall de conclusió, s’ha destacat que la crisi ha servit per a reduir els costos significativament.
Sin. pref.: a manera de loc. prep.
es a manera de, a modo de

activitat comercial detallista c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret mercantil
V.: comerç detallista c. nom. m.

agent quelant de metalls c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en metal chelator agent subst.

agricultura de tallar i cremar f.
Diccionari de les ciències ambientals
agricultura
Agricultura d’artiga.
Sin. pref.: agricultura d’artiga f.
en slash and burn agriculture subst.
es agricultura de tala y quema f.
fr agriculture itinérante sur brûlis f.

al detall1 loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret
En petites quantitats.
Ex.: Han aconseguit la llicència per a vendre al detall productes alimentaris.
Sin. compl.: a la menuda1 loc. adv.
es al por menor, al detalle

al detall loc. adj.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Dit del transport concebut per admetre expedicions d’un o més paquets.
es al detalle
fr au détail

al detall2 loc. adj.
Diccionari jurĂ­dic
dret
De petites quantitats.
Ex.: Les vendes al detall van caure en el primer trimestre de l’any.
Sin. compl.: a la menuda2 loc. adj.
es al por menor, al detalle

amagatall m.
Vocabulari forestal
caça

angle de tall c. nom. m.
Vocabulari forestal
eines. elements de seguretat
Sin. compl.: angle de fil c. nom. m.