Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 22 (219 registres)
veureacatàposi (DEM)
 neurologia
 otorinolaringologia
veurearticulació estapediovestibular (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 traumatologia i ortopèdia
veurearticulació incudostapedial (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
 otorinolaringologia
 traumatologia i ortopèdia
veureatapeïment (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureattapulgita (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureattapulgita (VMCS)
 components minerals del sòl
veureattapulgita (VMIN)
 mineralogia
veureattapulgita (DEM)
 farmacologia
 gastroenterologia
 química
veureattapulgita (DMCSC)
 components minerals del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurebraquimetapòdia (DEM)
 malalties i síndromes
Cerca tap a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acatàposi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
neurologia
otorinolaringologia
Deglutició impossible, especialment de líquids, per espasme o paràlisi.

articulació estapediovestibular f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
traumatologia i ortopèdia
Sindesmosi de la base de l’estrep amb els marges de la finestra vestibular per mitjà del lligament anular de l’estrep.
Vegeu Taula de les articulacions.

articulació incudostapedial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
otorinolaringologia
traumatologia i ortopèdia
Articulació que hi ha a l’orella mitjana entre la branca inferior de l’enclusa, mitjançant la seva apòfisi lenticular, i el cap de l’estrep.
Vegeu Taula de les articulacions.

atapeïment m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Procés pel qual la superfície d’un sòl sense vegetació forma un segell superficial sota l’impacte de les gotes de pluja, que, en assecar-se, es converteix en una crosta superficial. Són més susceptibles a aquest procés els sòls llimosos, pobres en matèria orgànica i amb alta inestabilitat de l’estructura. A causa d’aquest procés es genera a la superfície del sòl una capa mil·limètrica (segell), d’estructura de tipus laminar, que condiciona l’entrada cap a l’interior del sòl de fluids (aigua i aire), de manera que disminueix la infiltració i fa augmentar l’aigua d’escolament superficial i el risc d’erosió. A més, la crosta dificulta l’emergència de les plàntules i pot fer fracassar la sembra. S’avalua mitjançant l’índex d‘atapeïment.
Sin. compl.: compactació superficial c. nom. f., segellament superficial c. nom. m.
en surface-sealing
es apelmazamiento, compactación superficial
fr battance
gl selado superficial

attapulgita f. obs.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Paligorskita.
en attapulgite
es attapulgita
fr attapulgite

attapulgita f. obs.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
en attapulgite subst.
es attapulgita f.
fr attapulgite f.

attapulgita f. obs.
Vocabulari de mineralogia
mineralogia
V.: paligorskita f.

attapulgita f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
gastroenterologia
química
Ortosilicat de magnesi hidratat, mineral argilós producte de sedimentació química d’aigües bàsiques i també de l’alteració de cendres volcàniques riques en magnesi. Pel seu gran poder adsorbent és emprat com a antidiarreic.

attapulgita f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Denominació desestimada.
V.: palygorskita f.
en attapulgite
es attapulgita
fr attapulgite
gl attapulxita

braquimetapòdia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
Curtedat anormal dels ossos del metacarp o dels del metatars.