Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 12 (120 registres)
veurecultiu de teixits (DEM)
 citologia
 histologia
 investigació, metodologia i estadística
veurecultiu de teixits (DAGRIC)
 agricultura
veuredegeneració hialina del teixit conjuntiu (DEM)
 anatomia patològica
veurefiltre de teixits (DCA)
 tecnologia
veuremalaltia d’encavalcament del teixit connectiu (DEM)
 histologia
 immunologia
 malalties i síndromes
veuremalaltia indiferenciada del teixit connectiu (DEM)
 histologia
 malalties i síndromes
veuremalaltia mixta del teixit connectiu (DEM)
 histologia
 immunologia
 malalties i síndromes
veurepanniculitis del teixit connectiu (DEM)
 dermatologia
 histologia
 semiologia
veureregulació gènica específica de teixit (BIOQ)
 bioquímica
veureresidu de teixit (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca teixit a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cultiu de teixits m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
investigació, metodologia i estadística
Mètode mitjançant el qual les cèl·lules d’un teixit poden viure i desenvolupar-se, fora de l’organisme, en un medi de cultiu adequat.
Sin. compl.: cultiu tissular

cultiu de teixits m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Tècnica de cultiu biològic que consisteix a mantenir vives i capaces de proliferar cèl·lules d’un teixit, animal o vegetal, amb finalitats agronòmiques, experimentals o mèdiques.
es cultivo de tejidos m.

degeneració hialina del teixit conjuntiu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
Homogeneïtzació i transformació de les fibres col·làgenes del teixit conjuntiu, que formen masses gruixudes de disposició trabecular, sense que canviïn llurs propietats tintorials. Es produeix en cicatrius antigues, seroses engruixides per inflamació crònica, la càpsula engruixida de la melsa, l’íntima de les artèries i en l’estroma de tumors com el liomioma.
Sin. compl.: hialinització

filtre de teixits m.
Diccionari de les ciències ambientals
tecnologia
Filtre de mànegues.
Sin. pref.: filtre de mànegues m.
en fabric filter subst.
es filtro de tejido m.
fr filtre à tissu m.

malaltia d’encavalcament del teixit connectiu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
immunologia
malalties i síndromes
Denominació de les afeccions que presenten determinats malalts caracteritzades per l’aparició simultània o consecutiva de dues o més malalties sistèmiques autoimmunitàries del teixit connectiu, per exemple lupus eritematós sistèmic i dermatomiositis, esclerodèrmia i artritis reumatoide, i esclerodèrmia i dermatomiositis. També pot denominar-se malaltia de superposició del teixit connectiu.
Sin. compl.: malaltia de superposició del teixit connectiu

malaltia indiferenciada del teixit connectiu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
malalties i síndromes
Malaltia lleu del teixit connectiu caracteritzada pel fenomen de Raynaud, edema de les mans, miàlgies i, a vegades, acrosclerosi o artritis inespecífica. Molts dels malalts que la pateixen, al cap de 2 o 3 anys, desenvolupen una malaltia sistèmica definida.

malaltia mixta del teixit connectiu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
histologia
immunologia
malalties i síndromes
Malaltia autoimmunitària caracteritzada per l’associació del fenomen de Raynaud, edema del dors de les mans, acrosclerosi, dits de salsitxa, artràlgies o artritis erosiva (simètrica amb afectació especialment de les articulacions interfalàngiques proximals, les metacarpofalàngiques, els canells i els genolls) i miositis, juntament amb la presència d’anticossos antiantigen nuclear extractible sensible a la ribonucleosa (anticossos anti-U1-RNP). També és molt freqüent l’afectació pulmonar de les característiques del lupus eritematós sistèmic. Menys sovint hi ha alteracions cardíaques (pericarditis, miocarditis). També pot haver-hi afectació del tub digestiu semblant a les de l’esclerodèrmia sistèmica progressiva (disfunció esofàgica). També és possible l’afectació renal en forma de nefropatia mesangial o membranosa i glomerulonefritis proliferativa. Molts pacients presenten alteracions neurològiques (meningitis asèptica, neuràlgia del trigemin) i psiquiàtriques. L’evolució més freqüent es fa vers el desenvolupament d’una esclerodèrmia sistèmica progressiva.
Sin. compl.: malaltia de Shay

panniculitis del teixit connectiu f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
dermatologia
histologia
semiologia
Panniculitis lobular que afecta infants i adults joves, d’evolució crònica, a vegades acompanyada de leucopènia i anticossos antinuclears, caracteritzada per nodes inflamatoris localitzats al tronc i les zones proximals de les extremitats. Histològicament és una pannicultis lobular limfocítica difusa pseudolimfomatosa.

regulació gènica específica de teixit c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en tissue-specific gene regulation subst.

residu de teixit c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en tissue residue subst.
es residuo de tejido c. nom. m.
fr résidus de tissu c. nom. m.