Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecala de tempteig (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veuredret de tempteig (DJC)
 dret civil
veuremètode de tempteig (AQQ)
 química
veureresolució pel mètode de tempteig (AQQ)
 química
veuretempteig (VPCA)
veuretempteig1 (VOCFOR)
 teoria i estadística
veuretempteig (DJC)
 dret civil
veuretempteig2 (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluació forestal
veuretempteig de cohereus (DJC)
 dret civil
veuretempteig experimental (LDLHL)
 didàctica de la llengua
Cerca tempteig a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cala de tempteig f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Excavació poc profunda i de poc diàmetre (clot, perforació, pou) destinada a l’exploració minera, per tal de provar la presència d’una substància útil i la seva qualitat, la concentració i les condicions del jaciment.
V. t.: pou de tast m., sondatge d’exploració1 m.
en trial hole, trial pit
es cala, calicata
fr puits d’exploration, sondage d’exploration, trou d’exploration

dret de tempteig c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Dret de tanteig.
Sin. pref.: dret de tanteig c. nom. m.
es tanteo

mètode de tempteig c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
Procés de tempteig pel qual són eliminades progressivament les respostes o solucions inadequades i són fixades les que són satisfactòries.
Sin. compl.: mètode d’assaig-i-error c. nom. m.
en trial and error method subst.

resolució pel mètode de tempteig c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en trial and error solution subst.

tempteig m.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Sin. abs.: assaig i error c. nom. m.
en trial and error subst.

tempteig1 m.
Vocabulari forestal
teoria i estadística
es tanteo m.

tempteig m.
Diccionari jurídic
dret civil
Tanteig.
Sin. pref.: tanteig m.
es tanteo

tempteig2 m.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
es tanteo m.

tempteig de cohereus c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Tanteig de cohereus.
Sin. pref.: tanteig de cohereus c. nom. m.
es tanteo de coherederos

tempteig experimental m.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en experimental trial and error subst.
es tanteo experimental m.
fr tâtonnement expérimental m.