Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 8 (74 registres)
veureartroscòpia terapèutica (DEM)
 cirurgia
 Ă˛rgans i sistemes
 tècniques diagnòstiques i de tractament
 traumatologia i ortopèdia
veureavortament terapèutic (DEM)
 embriologia
 obstetrĂ­cia i ginecologia
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureclonatge terapèutic (VOCBIOREP)
 biologia
veurecoeficient terapèutic (DEM)
 farmacologia
veurecomunitat terapèutica (DEM)
 institucions
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veuredosi terapèutica (DEM)
 farmacologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureequivalent balneoterapèutic (DEM)
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureeuterapèutic -a (DEM)
 conceptes generals i de suport
 fisioterĂ pia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefibrinòlisi terapèutica (DEM)
 angiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefisioterapèutic | fisioterapèutica (FFFC)
 fisioterĂ pia
Cerca terapèutic a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

artroscòpia terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
òrgans i sistemes
tècniques diagnòstiques i de tractament
traumatologia i ortopèdia
Artroscòpia destinada a reparar estructures articulars danyades, per mitjà d’una instrumentació especialitzada: sonda exploradora, perforador, tisora o pinça tallant, bisturí artroscòpic, pinça llevabocins, fresadora, etc. Presenta múltiples avantatges: reducció de la morbiditat operatòria, resposta inflamatòria postoperatòria mínima, disminució de l’estada hospitalària i possibilitat d’efectuar procediments quirúrgics que resulten difícils o impossibles mitjançant una artrotomia oberta. El seu ús ha representat un avenç important en el tractament de lesions meniscals, de l’osteocondritis dissecant, de les pliques sinovials del genoll, sinovectomies, inestabilitat de l’espatlla, lesions del manegot dels rotatoris, lesions lligamentoses del canell, alteracions de l’articulació temporomaxil·lar, hèrnia discal, etc.

avortament terapèutic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
obstetrĂ­cia i ginecologia
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Avortament provocat per tal d’evitar a la mare el perill (físic o mental) que comporten certs embarassos.

clonatge terapèutic c. nom. m.
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
biologia
en therapeutic cloning subst.
es clonación terapéutica c. nom. f.

coeficient terapèutic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Relació entre la dosi eficaç i la dosi tòxica d’un fàrmac.

comunitat terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
institucions
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Unitat hospitalària en la qual el malalt es converteix en una part activa de la comunitat, intervenint en tasques d’organització assistencial. Totes les relacions entre els membres de la comunitat (malalts, metges, auxiliars) són considerades com a potencialment terapèutiques.

dosi terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Quantitat òptima d’un remei perquè produeixi l’efecte desitjat. En les persones, hom la fixa per a un individu de 65 kg. El quocient entre la dosi terapèutica i la DL50 és l’índex terapèutic.
Sin. compl.: dosi eficaç

equivalent balneoterapèutic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Quantitat de constituents químics d’una aigua mineral que ha de prendre un adult en 24 hores per tal d’obtenir l’efecte terapèutic desitjat.

euterapèutic -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
fisioterĂ pia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Que té bones propietats terapèutiques.

fibrinòlisi terapèutica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
angiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Utilització d’agents fibrinolítics (estreptocinasa, urocinasa, activador tissular del plasminogen, prourocinasa, complex acetilat estreptocinasa-plasminogen) en el tractament de les trombosis arterials o venoses.

fisioterapèutic | fisioterapèutica adj.
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
fisioterĂ pia
en physiotherapeutic adj.
es fisioterapéutico | fisioterapéutica adj.