Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 17 (161 registres)
veurea llarg terme1 (DJC)
 dret
veurea llarg terme2 (DJC)
 dret
veurea terme fix (DJC)
 dret
veurea termes1 (DJC)
 dret
veurea termes2 (DJC)
 dret
veurearbre intermedi (VOCFOR)
 silvicultura i ordenaci√≥. tractament del bosc
veurearticulació intermetacarpiana (DEM)
 √≤rgans i sistemes
 reumatologia
 traumatologia i ortop√®dia
veurearticulació intermetatarsiana (DEM)
 √≤rgans i sistemes
 reumatologia
 traumatologia i ortop√®dia
veurearticulacions intermetacarpianes (OSART)
 articulacions: articulacions
veureatermenar (VOCFOR)
 propietat forestal. avaluaci√≥ forestal
Cerca terme a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a llarg terme1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A llarg termini1.
Ex.: L’objectiu dels educadors socials dels centres penitenciaris és assolir a llarg terme un índex de reinserció més alt.
Sin. pref.: a llarg termini1 loc. adv.
es a largo plazo

a llarg terme2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
A llarg termini2.
Ex.: Cal preveure les conseq√ľ√®ncies a llarg terme de totes les propostes.
Sin. pref.: a llarg termini2 loc. adj.
es a largo plazo

a terme fix loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
A termini fix.
Ex.: Tot i que els fills no n’estaven al corrent, va contractar una renda a terme fix.
Sin. pref.: a termini fix loc. adj.
es a plazo fijo

a termes1 loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A terminis1.
Ex.: Per a fer cara a la falta de liquiditat, podem intentar comprar material a termes.
Sin. pref.: a terminis1 loc. adv.
es a plazos

a termes2 loc. adj.
Diccionari jurídic
dret
A terminis2.
Ex.: La venda a termes ens ajudarà a recuperar part dels diners que ens deuen.
Sin. pref.: a terminis2 loc. adj.
es a plazos

arbre intermedi c. nom. m.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Vegeu la figura A.

articulació intermetacarpiana f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
reumatologia
traumatologia i ortopèdia
Cadascuna de les que, de tipus artròdia, hi ha entre les bases dels metacarpians segon, tercer, quart i cinquè.
Vegeu Taula de les articulacions.

articulació intermetatarsiana f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
reumatologia
traumatologia i ortopèdia
Cadascuna de les que, de tipus artròdia, hi ha entre les bases dels metatarsians segon, tercer, quart i cinquè.
Vegeu Taula de les articulacions.

articulacions intermetacarpianes f. pl.
Ossos i articulacions
articulacions: articulacions
en intermetacarpal joints subst. pl.
es articulaciones intermetacarpianas f. pl.
la articulationes intermetacarpales

atermenar v. tr.
Vocabulari forestal
propietat forestal. avaluació forestal
Sin. pref.: fitar v. tr.