Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 4 (31 registres)
veurebocaterrós -osa (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurecuprita terrosa (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veurede bocaterrosa (DEM)
 conceptes generals i de suport
veuredesterrossar (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veuredesterrossar (DAGRIC)
 agricultura
veureenterrossament (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
veureenterrossament1 (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureenterrossament2 (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veureenterrossar (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureenterrossar (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca terròs a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

bocaterrós -osa adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Que està boca avall.
fr à plat ventre
it bocconi, pancia sotto

cuprita terrosa f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
Mineral, varietat de la cuprita que es presenta en una massa terrosa o compacta en la qual la cuprita es troba barrejada amb hematites, limonita, malaquita i material argilós de color roig més o menys fosc, que pot esdevenir negre; de vegades, hi apareixen taques verdes de malaquita.
es cuprita terrosa

de bocaterrosa adv.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Boca avall, de boca a terra.
Sin. compl.: a bocons
es de bruces
it a bocconi, a pancia sotto

desterrossar v. tr.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en crumbling of clods v.
es desterrozar v. tr.
fr émottage v.

desterrossar v. tr.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Desfer els terrossos d’un terreny després de cavat o llaurat.
Sin.: esterrejar v. tr., esterrossar v. tr.
es desterronar v. tr.

enterrossament m.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
Rebliment d’una depressió, d’un estany, d’un embassament, amb materials detrítics.
Sin.: rebliment2 m.
en upbuilding
es aterramiento
fr atterrissement

enterrossament1 m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Vegeu la figura K.
Sin. compl.: rebliment1 m.
es aterramiento m.
fr atterrissement m., remblayage m.

enterrossament2 m.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
Vegeu la figura K.
V.: enterrossament1 m.

enterrossar v. tr.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

enterrossar v. tr.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
1. Omplir de terra.
2. Ficar-se en terra.
V.: reblir v. tr.