Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (7 registres)
veureterraplenar (DGEOL)
 estratigrafia: estratigrafia general
 geomorfologia: geomorfologia general
 mineria i aprofitaments
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureterraplenar1 (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureterraplenar (ATGC)
 geografia
veureterraplenar2 (VOCFOR)
 esplanació, moviments de terres
veureterraplenar1 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureterraplenar2 (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureterraplenar-se (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
Cerca terraplenar a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

terraplenar v. tr.
Diccionari de geologia
estratigrafia: estratigrafia general
geomorfologia: geomorfologia general
mineria i aprofitaments
sedimentologia: petrologia sedimentària
1. Sobreposar terra (a un terreny) de manera que, omplint els clots, formi una superfície plana.
2. Reblir amb sediments (el fons d’una vall, d’un llac, d’una conca sedimentària, d’un piemont).
3. Un clot, una sèquia, etc., omplir-se de terra.
Ant.: rebaixar v. tr.
Sin.: reblir v. tr.
en to bank up, to fill in
es terraplenar
fr terrasser

terraplenar1 v. tr.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Sin. pref.: reblir1 v. tr.

terraplenar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
1. Sobreposar terra {a un terreny} de manera que, omplint els clots, formi una superfície plana.
2. Reblir amb sediments {el fons d’una vall, d’un llac, d’una conca sedimentària, d’un piemont}.

terraplenar2 v. tr.
Vocabulari forestal
esplanació, moviments de terres
fr remblayer v. tr.

terraplenar1
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Omplir una cavitat (forat, rasa o una altra) amb materials (terra, grava o un altre) fins a arribar al nivell de terra contigu. Per exemple, es terraplena un forat o una rasa després d’haver-hi col·locat uns tubs.
V.: terraplè m.
en backfill
es terraplenar
fr remblayer
gl facer un terraplén, rechear
pt aterrar

terraplenar2 v. tr.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Acumular terra per aixecar un monticle com a obra de defensa (moll) o per construir-hi una infraestructura lineal (camí, carretera) o un altre tipus d’obra.
V.: moll m., mota f., terraplè m.
en backfill
es terraplenar
fr remblayer
gl facer un terraplén, rechear
pt aterrar

terraplenar-se v. pron.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació