Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (17 registres)
veureboira terrera (DCA)
 meteorologia
veurecapterrera (DAGRIC)
 agricultura
veurellenya terrera (VOCFOR)
 silvicultura i ordenació. tractament del bosc
veureterrer (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureterrer1 (ATGC)
 geografia
veureterrer1 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veureterrer (DCA)
 residus
veureterrer (LMC)
 construcció
veureterrer2 (ATGC)
 geografia
veureterrer2 (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
Cerca terrer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

boira terrera f.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Boira baixa.
Sin. pref.: boira baixa f.
en ground fog subst.
es niebla baja f.
fr brouillard au sol m.

capterrera f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Bardissa sobre les parets de tanca, feta generalment de terra, canyes i pedres, que serveix per protegir-les de la humitat i dels efectes de la gelada.
es barda f.

llenya terrera c. nom. f.
Vocabulari forestal
silvicultura i ordenació. tractament del bosc
Sin. compl.: llenya de peu c. nom. f.

terrer m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

terrer1 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Sòl de terra més o menys pitjada, per oposició a altres tipus de sòls.

terrer1 m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
A les labors mineres, lloc on hom aboca els estèrils, la ganga, el reblum produït i el rebuig del tractament de rentar el mineral, i on es forma generalment un munt, més o menys cònic (Priorat).
Sin. compl.: abocador d’estèrils m., terrera2 f.
en heap, refuse dump, spoil bank, waste dump
es escombrera
fr terril, terris

terrer m.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Indret on s’aboquen els estèrils, la ganga, el reblum produït i el rebuig del tractament de rentar el mineral. El terrer forma generalment un munt, més o menys cònic.
Sin. compl.: abocador d’estèrils m., terrera f.
en refuse dump subst., spoil bank subst., waste dump subst.
es escombrera f.
fr terril m., terris m.

terrer m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Hundeklo
en wooden posts for dogs to relieve themselves
es terrera

terrer2 m.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Relatiu a la terra.

terrer2 m.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Lloc d’on hom treu la terra per a la indústria terrissera.
V.: argiler m.