Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 56 (552 registres)
veure1,1,2,2-tetracloroetĂ  (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 farmacologia
 toxicologia
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina (DEM)
 quĂ­mica
veure2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (DCA)
 quĂ­mica
veure4’-fosfopanteteïna (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 quĂ­mica
veureĂ cid bis(aminoetil)glicolèter-N,N,N′,N′-tet (AQQ)
 quĂ­mica
veureàcid etilendiaminatetraacètic (AQQ)
 quĂ­mica
veureàcid etilendiaminotetraacètic (VMCS)
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
veureàcid etilendiaminotetraacètic (DMCSC)
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
veureàcid trans-1,2-diaminociclohexantetraacètic (AQQ)
 quĂ­mica
veureadaptació protètica (DEM)
 material mèdic i ortopèdic
 otorinolaringologia
Cerca tet a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

1,1,2,2-tetracloroetĂ  m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
toxicologia
Líquid d’olor clorofòrmica, de fórmula Cl2CHCHCl2, dotat d’acció narcòtica, però no emprat per la seva elevada toxicitat.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo[b,e][1,4]dioxina f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
sigla: TCDD
quĂ­mica
Compost altament tòxic, 10.000 vegades més que el cianur, estable, insoluble, no degradable per l’acció de bacteris. Penetra fàcilment a les cèl·lules i hi roman molt de temps. Quan es troba en suspensió en l’aire provoca fortes reaccions en els pulmons i en la pell (formació d’èczemes i de plaques amb punts blancs característics). Pertorba d’una forma considerable el fetge dels animals i la seva acció sobre el sòl i les restes vegetals és persistent durant molt de temps. Els seus grans efectes cancerígens foren constatats en la guerra del Vietnam i en la catàstrofe de Seveso el 1976.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: TCDD
quĂ­mica
Dioxina extremament tòxica que causà una catàstrofe al voltant de la ciutat italiana de Seveso el 10 de juliol de 1976, a causa d’una fuita produïda en un complex químic.
V. t.: dioxina f., Seveso n. pr. f.
en 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin subst.
es 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina f.
fr 2,3,7,8-tétrachlorodibenzo-p-dioxine f.

4’-fosfopanteteïna f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
quĂ­mica
Derivat fosforilat de l’àcid pantotènic que es dóna com a grup prostètic en la proteïna portadora de grups acil. Va unida covalentment a un residu de la proteïna mitjançant un enllaç d’èster fosfòric. És també un intermediari en la biosíntesi del coenzim A.

Ă cid bis(aminoetil)glicolèter-N,N,N′,N′-tet c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: EGTA
quĂ­mica
en bis(aminoethyl)glycolether-N,N,N′,N′-t subst.

àcid etilendiaminatetraacètic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: EDTA
quĂ­mica
Reactiu de fórmula (HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2 que és àmpliament utilitzat per a valoracions complexomètriques. Forma complexos 1:1 amb gairebé tots els cations amb una càrrega de 2 o més gran.
en ethylenediaminetetraacetic acid subst.

àcid etilendiaminotetraacètic c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
acrònim: EDTA
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Sin. abs.: àcid edètic c. nom. m.
en ethylenediaminetetraacetic acid subst.
es ácido etilendiaminotetraacético c. nom. m.
fr acide éthylènediaminotétraacétique c. nom. m.

àcid etilendiaminotetraacètic c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
sigla: EDTA
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Agent quelant de fórmula C10H16N2O8 la sal disòdica del qual s’utilitza en solució en la determinació complexomètrica del calci i el magnesi d’extractes aquosos de sòls o en aigües, amb un indicador metal·locròmic. L’EDTA forma enllaços covalents coordinats amb el Ca2+ i el Mg2+ i forma complexos. Aquest mètode no es pot utilitzar en l’anàlisi de cations intercanviables per la interferència que produeix l’ió acetat (CH3COO).
en ethylenediaminetetraacetic acid
es ácido etilendiaminotetraacético
eu azido etilendiaminotetraazetiko
fr acide éthylènediaminotétraacétique
gl ácido etilendiaminotetraacético
pt ácido etilinodiaminotetraacético

àcid trans-1,2-diaminociclohexantetraacètic c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: DCTA
quĂ­mica
en trans-1,2-diaminocyclohexanetetracetic acid subst.

adaptació protètica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
material mèdic i ortopèdic
otorinolaringologia
En audiologia, procés pel qual un audiòfon s’adapta a les característiques de la sordesa de la persona afectada.