Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 21 (209 registres)
veurearxitextualitat (IEL)
 estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
veureassociació contextual (VPCA)
veurecanvi textural abrupte (VMCS)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecanvi textural abrupte (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureclasse textural (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veureclasse textural (VMCS)
 propietats físiques i comportament del sòl
veureclasse textural (DMCSC)
 propietats físiques i comportament del sòl
veurecoherència textual (LDLHL)
 didàctica de la llengua
veureconducta textual (VPCA)
veurecontext (DEM)
 conceptes generals i de suport
Cerca text a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

arxitextualitat f.
Introducció als estudis literaris
estudis literaris: literatura comparada, teoria de la literatura
en architextuality subst.
es architextualidad f.

associació contextual c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en contextual association subst.

canvi textural abrupte c. nom. m.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
en abrupt textural change subst.
es cambio textural abrupto c. nom. m.
fr changement textural brusque c. nom. m.

canvi textural abrupte c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Característica d’un sòl que té un perfil textural amb un augment molt marcat en el contingut d’argila, en una distància vertical molt curta a la zona de contacte entre un epipèdon òcric o endopèdon àlbic i un endopèdon argílic subjacent. El Soil Taxonomy utilitza aquest canvi com a característica de diagnòstic i els requeriments establerts són: 1) amb un epipèdon òcric o endopèdon àlbic amb menys del 20 % d’argila, el contingut d’argila de l’horitzó subjacent ha de ser el doble o més gran, en una distància vertical màxima de 7,5 cm; 2) amb un epipèdon òcric o endopèdon àlbic amb un 20 % o més d’argila, hi ha d’haver un augment d’un 20 % o més (en valor absolut), en una distància vertical de 7,5 cm o menys (p. ex., un increment d’argila del 23 % al 43 %) i el contingut d’argila en algun lloc de l’horitzó argílic ha de ser almenys el doble del contingut d’argila de l’horitzó suprajacent. La importància que es dona a aquesta característica es deu al fet que condiciona el moviment de l’aigua en el sòl, el drenatge i la penetració de les arrels. Conceptualment equival a la diferència textural abrupta de la World Reference Base (WRB), si bé els requeriments són diferents.
V. t.: diferència textural abrupta c. nom. f.
en abrupt textural change
es cambio textural abrupto
fr changement textural brusque
gl cambio textural abrupto
pt mudança textural abrupta

classe textural f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Classe granulomètrica.
en particle-size class
es clase textural
fr classe texturale

classe textural c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
en par ticle-size class subst.
es clase textural c. nom. f.
fr classe texturale c. nom. f.

classe textural c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Textura1.
Sin. pref.: textura1 f.
en particle-size class
es clase textural
fr classe granulométrique
gl clase granulométrica, clase granulométrica
pt classe textural

coherència textual f.
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
didàctica de la llengua
en textual coherence subst.
es coherencia textual f.
fr cohérence textuelle f.

conducta textual c. nom. f.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
en textual behavior subst.

context m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Conjunt de circumstàncies que envolten i expliquen un esdeveniment, una situació, un individu, etc.