Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (13 registres)
veureantifàding (NOV)
 enginyeria
veureantifagocític -a (DEM)
 citologia
 immunologia
veurebotifarró (DRAMAD)
 ramaderia
veurecribratge multifàsic anual (DEM)
 investigaci√≥, metodologia i estad√≠stica
 medicina preventiva i salut p√ļblica
veureembotifarrar-se (DEM)
 conceptes generals i de suport
veureherència multifactorial (DEM)
 gen√®tica
veuremultifactorial (VOCBIOREP)
 biologia
veuremultifactorial (DEM)
 conceptes generals i de suport
 investigaci√≥, metodologia i estad√≠stica
veuremultifactorial (DEM)
 conceptes generals i de suport
 investigaci√≥, metodologia i estad√≠stica
veuremultifactorial (DEM)
 gen√®tica
Cerca tifa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

antifàding m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 13 de la segona sèrie.

antifagocític -a adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
immunologia
Que s’oposa a la fagocitosi o la neutralitza.

botifarró m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Embotit fet de budell prim farcit de carn magra i sang de porc capolades, trempada amb sal, pebre i espícies.

cribratge multifàsic anual m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
medicina preventiva i salut p√ļblica
Reconeixement sistemàtic d’una població seleccionada d’individus o bé de la persona que ho sol·licita o que hi estigui obligada (professionals sanitaris en contacte amb radiacions ionitzants), acompanyat de proves analítiques bàsiques, efectuat un cop l’any. Presenta els mateixos inconvenients que el cribratge massiu.

embotifarrar-se v. intr. pron.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Inflar-se un membre, especialment un dit, agafant un aspecte semblant al d’un embotit.

herència multifactorial f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Herència que és determinada per una combinació de factors genètics i ambientals.

multifactorial adj.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en multifactorial adj.
es multifactorial adj.

multifactorial adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
investigació, metodologia i estadística
Relatiu o pertanyent a diversos factors.

multifactorial adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
investigació, metodologia i estadística
Que és originat per diversos factors.

multifactorial adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
genètica
Que és originat per la interacció de diversos gens amb factors habitualment no genètics.