Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 81 (803 registres)
veurea fortiori (DJC)
 dret romĂ 
veurea fortiori ratione (DJC)
 dret romĂ 
veureab initio (QUIMFIS)
 quĂ­mica
veureab initio (DJC)
 dret romĂ 
veureaberratio ictus (DJC)
 dret romĂ 
veureablatio rei (DJC)
 dret romĂ 
veureabrogatio (DJC)
 dret
veureacceptilatio (DJC)
 dret romĂ 
veureĂ cid ditiocloralsalicĂ­lic (DEM)
 farmacologia
 microbiologia i patologia infecciosa
 quĂ­mica
veureĂ cid gras-tiocinasa (BIOQ)
 bioquĂ­mica
Cerca tio a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a fortiori [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Amb més raó.
Ex.: No hi ha nacions superiors ni, a fortiori, una naciĂł que es pugui considerar superior a una altra.
Sin. compl.: a fortiori ratione loc. adv.

a fortiori ratione [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
A fortiori.
Ex.: A fortiori ratione, no es poden acceptar els arguments de la part contrĂ ria pel que acabem de dir.
Sin. pref.: a fortiori loc. adv.

ab initio [la] loc. llat.
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
quĂ­mica
Amb el significat ‘des del començament’.
Podeu trobar aquest terme a la pĂ gina: 34
en ab initio (‘from the beginning’) loc. llat.

ab initio [la] loc. adv.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Des del començament.
Ex.: Qualsevol acte jurídic dut a terme per una persona declarada incapaç és nul ab initio.

aberratio ictus [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Error que es produeix quan l’acte adreçat contra un determinat objecte de l’acció produeix la seva eficàcia no en contra d’aquell, sinó en un altre.

ablatio rei [la] c. nom. f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Acció d’emportar-se una cosa que s’ha pres als posseïdors legítims.

abrogatio [la] f.
Diccionari jurĂ­dic
dret
AbrogaciĂł.
Sin. pref.: abrogaciĂł f.

acceptilatio [la] f.
Diccionari jurĂ­dic
dret romĂ 
Cancel·lació verbal d’una obligació.

Ă cid ditiocloralsalicĂ­lic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
microbiologia i patologia infecciosa
quĂ­mica
Àcid de fórmula S2O6HClOHCOOH, que havia estat emprat com a antisèptic.

Ă cid gras-tiocinasa c. nom. f.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en fatty acid thiokinase subst.