Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (10 registres)
veureatirantar (DPF)
 transport ferroviari
veureatirantat (DPF)
 transport ferroviari
veurebraç d’atirantat (DPF)
 transport ferroviari
veuretirant (VOCFOR)
 animals i llurs guarniments
 obres de fàbrica
veuretirant (DPF)
 transport ferroviari
veuretirant (DAGRIC)
 agricultura
veuretirant (DRAMAD)
 ramaderia
veuretirant d’ancoratge (LMC)
 construcció
veuretirant de caldera (DPF)
 transport ferroviari
veuretirant de la fonamentació (VOCFOR)
 correcció de la neu i dels allaus
Cerca tirant a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

atirantar v. tr.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Evitar les deformacions d’un element o estructura, col·locant tirants per fixar-lo.

atirantat m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Conjunt dels tirants d’una estructura.
es atirantado
fr haubannage

braç d’atirantat c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Suport dels tirants dedicats a estabilitzar la catenària, la qual cosa es fa generalment tirant-la cap a un costat i cap a l’altre alternativament a les rectes o cap a l’exterior a les corbes.
es brazo de atirantado
fr bras antibalançant

tirant m.
Vocabulari forestal
animals i llurs guarniments
obres de fàbrica
Vegeu la figura H.

tirant m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Peça rígida que serveix, a manera de cable, per mantenir la distància entre dos elements que tendeixen a separar-se.
es tirante
fr hauban, tirant

tirant m.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Corretja, corda o peça rígida sotmesa a una tracció, que serveix per estirar una arada o una carreta.
es tirante m.

tirant m.
Diccionari de ramaderia
ramaderia
Corretja, corda o peça rígida sotmesa a una tracció, que serveix per estirar una arada o una carreta.
es tirante m.

tirant d’ancoratge m.
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
construcció
de Bolzen
en anchor tie
es bulón
fr tirant d’ancrage

tirant de caldera c. nom. m.
Diccionari per a ferroviaris
transport ferroviari
Tirant que manté les parets de la caixa de foc subjectes a l’estructura resistent del fogar, ja que en ser planes i primes es deformarien fàcilment per la pressió de l’aigua. Generalment són foradats longitudinalment perquè produeixin una fuita de vapor en trencar-se, fent visible, aleshores, el defecte.
es virotillo

tirant de la fonamentació c. nom. m.
Vocabulari forestal
correcció de la neu i dels allaus
Vegeu la figura L.