Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 18 (176 registres)
veureaccent tonal (GTG)
veureacetona (AQQ)
 quĂ­mica
veureacetona (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 gastroenterologia
veureacetona (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureadditiu antidetonant (VOCAUTO)
veureafàsia d’entonació (DAPL)
 patologies del llenguatge
veureaigua de peptona (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
veurealcaptona (LBQCCA)
 bioquĂ­mica
veureal·lòcton | al·lòctona (VOCFOR)
 introducciĂł a la silvicultura, elements de descripciĂł silvĂ­cola, ecologia aplicada
veureal·lòcton | al·lòctona1 (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Cerca tona a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

accent tonal m.
Glossari de termes gramaticals
Moviment entonatiu (ascendent, descendent o complex) que es produeix entorn de les síl·labes accentuades.
V. t.: entonaciĂł
es acento tonal m.

acetona f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
quĂ­mica
en acetone subst.

acetona f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
gastroenterologia
Compost resultant de l’oxidació metabòlica dels greixos i d’alguns aminoàcids. És formada al fetge i destruïda, llevat de casos patològics, a la perifèria de l’organisme.
Sin. compl.: esperit mesític, esperit piroacètic, èter piroacètic

acetona f.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
en acetone subst.
es acetona f.

additiu antidetonant c. nom. m.
Vocabulari de l’automòbil
en antiknock additive subst.
es aditivo antidetonante c. nom. m.

afàsia d’entonació f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Afàsia anòmica.
Sin. pref.: afàsia anòmica f.

aigua de peptona f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
investigaciĂł, metodologia i estadĂ­stica
Solució de peptona en aigua, sovint a l’1 %, usada com a medi de cultiu o d’enriquiment d’un altre medi.

alcaptona f.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquĂ­mica
Sin. compl.: Ă cid homogentĂ­sic m.
en alkapton subst., homogentisic acid subst.
es ácido homogentísico m., alcaptona f.

al·lòcton | al·lòctona adj.
Vocabulari forestal
introducciĂł a la silvicultura, elements de descripciĂł silvĂ­cola, ecologia aplicada

al·lòcton | al·lòctona1 adj.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentĂ ria
Dit dels elements d’una roca sedimentària: minerals, fragments rocosos o paleontològics procedents d’indrets externs de l’àrea de dipòsit.
Ant.: autòcton | autòctona1 adj.
en allochthonous
es alĂłctono
fr allochtone