Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (6 registres)
veurebistorta (DEM)
 farmacologia
 miscel·lània
veuredistort | distorta (NOV)
 enginyeria
veureretorta (DGEOL)
 mineralogia descriptiva
veureretorta (DUQ)
 química
veureretorta (DEM)
 investigació, metodologia i estadística
veuretort | torta (NOV)
 enginyeria
Cerca torta a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

, Polygonum bistorta
bistorta f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Planta herbàcia perenne, de la família de les poligonàcies, de rizoma gruixut i carnós, que viu als prats d’alta muntanya. El rizoma, ric en tanins i midó, és un bon astringent, emprat en forma de maceració en aigua, per a rentats, o en vi, contra diarrees, etc. També té una acció hemostàtica.

distort | distorta adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 67 de la primera sèrie.
en distorted adj.
es distorsionado adj.
fr distordu adj.
it distorto adj.
pt distorcido adj.

retorta f.
Diccionari de geologia
mineralogia descriptiva
1. Cambra refractària tancada en la qual hom tracta, a temperatures altes, les argiles bituminoses per a extreure’n petroli i d’altres productes.
2. Cambra en la qual hom carbonitza les hulles grasses per a l’obtenció del gas industrial.
en retort
es retorta
fr cornue, creuset, retorte

retorta f.
Diccionari de l’utillatge químic
química
Matràs de vidre, gres, etc., de fons rodó, de coll larg, afuat i corbat cap avall. Fou emprat com a matràs de destil·lació.
V.: calderí m., bullidor m.

retorta m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
Matràs de vidre, gres o metall, de fons rodó, de coll llarg, afuat i corbat cap avall.
de Destillierkolben, Retorte
en retort
es retorta
fr retorte
it storta

tort | torta adj.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 67 de la primera sèrie.