Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (15 registres)
veuregrup de translacions (DGEOL)
 cristal·lografia
veurelliscament translacional (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veurelliscament translacional (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veuremoviment rototranslacional (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veuremoviment translacional (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veuretranslació (DGEOL)
 cristal·lografia
veuretranslació (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 genètica
veuretranslació (DEM)
 conceptes generals i de suport
 odontoestomatologia
veuretranslació continental (DGEOL)
 estructura de la terra
veuretranslació en l’hèlix α (BIOQ)
 bioquímica
Cerca translació a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

grup de translacions m.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Cadascuna de les catorze xarxes de Bravais.
en translation group
es grupo de traslaciones
fr groupe de translations

lliscament translacional c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

lliscament translacional m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Moviment de massa descendent d’un bloc de terreny al llarg d’una superfície de cisalla plana, o molt poc ondulada, inclinada paral·lelament al vessant, que generalment coincideix amb una superfície de contacte entre materials de competència diferent; el bloc esllavissat pot recórrer una distància superior a les seves dimensions.
V. t.: rugle m.
en block glide, rock slide, translational slide
es corrimiento, deslizamiento plano, deslizamiento translacional, resbalamiento
fr glissement en planche, glissement translationnel

moviment rototranslacional c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

moviment translacional c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

translació f.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Operació de simetria que consisteix a desplaçar les figures sense que es deformin, de manera que tots els punts descriuen trajectòries rectilínies, iguals i paral·leles.
en translation
es translación
fr translation

translació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
genètica
Un dels processos principals de la genètica molecular, segons el qual el missatge genètic és desxifrat i convertit en l’alfabet de 20 lletres de l’estructura proteica.

translació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
odontoestomatologia
Acció de mudar una cosa de lloc; així, en odontologia, acció de moure una dent sense modificar la inclinació axial.

translació continental f.
Diccionari de geologia
estructura de la terra
Deriva dels continents.
Sin.: deriva continental f.
es traslación continental
fr translation continentale

translació en l’hèlix α c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en translation in α helix subst.