Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 10 (99 registres)
veurecadena de transport d’electrons (LBQCCA)
 bioquímica
veurecadena de transport electrònic (BIOQ)
 bioquímica
veurecapacitat de transport (DGEOL)
 costes i geomorfologia marina
 geomorfologia fluvial i lacustre
 hidrogeologia
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecapacitat de transport (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurecapacitat de transport sòlid (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veurecaracterístiques de diagnòstic per a sòls alterats i transportats (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurecinta transportadora1 (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurecinta transportadora2 (DGEOL)
 paleontologia: paleontologia general
veurecontracte de transport terrestre (DJC)
 documentació jurídica
 dret mercantil
veurecotransportador (BIOQ)
 bioquímica
Cerca transport a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

cadena de transport d’electrons f.
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
bioquímica
Cadena respiratòria.
Sin. pref.: cadena respiratòria f.

cadena de transport electrònic c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
V. t.: flux d’electrons c. nom. m.
en electron-transport chain subst.

capacitat de transport f.
Diccionari de geologia
costes i geomorfologia marina
geomorfologia fluvial i lacustre
hidrogeologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Aptitud de l’aigua corrent de transportar una massa sedimentària determinada d’al·luvions, de material en suspensió i en dissolució, en relació amb el seu cabal i la velocitat.
en transport capacity
es capacidad de transporte
fr capacité de transport

capacitat de transport c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
En el context de l’erosió de sòls, quantitat màxima de càrrega sòlida que pot transportar un flux d’aigua. És funció de l’erosivitat del flux i de la transportabilitat de la càrrega sòlida, que ve determinada per la grandària i la densitat de les partícules.
A partir del moment en què la càrrega sòlida supera la capacitat de transport del flux, el despreniment de noves partícules al canal s’atura, ja que l’energia del flux s’utilitza per al transport de material. En aquest cas, la taxa de despreniment iguala la capacitat de despreniment.
Si la capacitat de transport disminueix bruscament o la càrrega sòlida supera la capacitat de transport, es produeix el dipòsit d’una part de la càrrega sòlida; per exemple, si hi ha un trencament de pendent, de manera que passa a ser més suau, la velocitat del flux disminueix i hi ha dipòsit de materials (és el cas d’un con al·luvial).
S’han proposat diversos models per quantificar les relacions entre la capacitat de despreniment i el transport.
V.: capacitat de despreniment c. nom. f., despreniment m., taxa de deposició c. nom. f., taxa de despreniment c. nom. f., vessant m.
en transport capacity
es capacidad de transporte
fr capacité de transport
gl capacidade de transporte
pt capacidade de transporte

capacitat de transport sòlid c. nom. f.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

característiques de diagnòstic per a sòls alterats i transportats c. nom. f. pl.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Segons ST (2014), característiques de diagnòstic de sòls que fan referència a: 1) geoformes antropogèniques (constructives i destructives), que són aquelles geoformes discretes que es poden cartografiar a escales entre 1:10.000 i 1:24.000; 2) artefactes; 3) material alterat pels éssers humans; 4) material transportat pels éssers humans; 5) capes manufacturades; 6) contacte de capa manufacturada; 7) subgrups específics per a sòls alterats i transportats.
V. t.: artefacte2 m., capa manufacturada c. nom. f., geoforma antropogènica c. nom. f., material alterat per acció antròpica c. nom. m., material transportat artificialment c. nom. m.
en diagnostic characteristics
es características de diagnóstico para suelos alterados y transportados
fr caractéristiques de diagnostic

cinta transportadora1 f.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Sistema de transport consistent en una banda o cinta contínua (metàl·lica, de plàstic, de teixit o de cautxú, etc.), que corre sobre un suport, generalment rodant; és emprada en posició horitzontal o inclinada per al transport del material extret de la mina o per al retorn del rebuig a les cavitats explotades, i també és usada a les obres de construcció.
en conveyor
es cinta transportadora
fr convoyeur

cinta transportadora2 f.
Diccionari de geologia
paleontologia: paleontologia general
Conjunt d’espècies bentòniques que s’alimenten per sota del fons i defequen més amunt de la interfície aigua-sediment, i que són organismes bioturbadors de primer ordre.
en conveyor-belt

contracte de transport terrestre c. nom. m.
Diccionari jurídic
documentació jurídica
dret mercantil
Contracte mitjançant el qual hom es compromet, a canvi d’un preu fixat, a traslladar d’un lloc a un altre mercaderies o persones.
es contrato de transporte terrestre

cotransportador m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en cotransporter subst.