Cerca general

Cerca avançada
LŪmits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multiling√ľe de la ci√®ncia del s√≤l
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
M√ļsculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
L√®xic de did√†ctica de la llengua i de les habilitats ling√ľ√≠stiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
L√®xic multiling√ľe de la construcci√≥ (catal√†-castell√†-franc√®s-angl√®s-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 23 (223 registres)
veureal·lotrasplantament (DEM)
 biologia
 cirurgia
 √≤rgans i sistemes
veurealt contrast (LBF)
 fotografia
veureautomatisme extrasinusal (DEM)
 cardiologia
 neurologia
 √≤rgans i sistemes
veureautotrasplantament (DEM)
 cirurgia
 histologia
 √≤rgans i sistemes
veurecefalàlgia associada amb trastorns intracranials no vasculars (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal¬∑liatives, ressuscitaci√≥
 neurologia
 semiologia
veurecòlera nostras (DEM)
 gastroenterologia
 microbiologia i patologia infecciosa
veurecolorant de contrast (DEM)
 citologia
 histologia
 qu√≠mica
 t√®cniques diagn√≤stiques i de tractament
veurecompetència intraspecífica (VOCFOR)
 introducci√≥ a la silvicultura, elements de descripci√≥ silv√≠cola, ecologia aplicada
veurecondicional amb valor contrastiu (GTG)
veurecontraselecció (DEM)
 investigaci√≥, metodologia i estad√≠stica
 microbiologia i patologia infecciosa
Cerca tras a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

al·lotrasplantament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
biologia
cirurgia
òrgans i sistemes
Operació de trasplantar un òrgan o un teixit entre individus de la mateixa espècie o raça; operació de trasplantar un al·loempelt.
Sin. compl.: al·lotrasplantació

alt contrast m.
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
fotografia
en high contrast subst.
es alto contraste m.
fr contraste élevé m., haut-contrast m.

automatisme extrasinusal m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cardiologia
neurologia
òrgans i sistemes
Automatisme cardíac del node d’Aschoff-Tawara o de les fibres de Purkinje.

autotrasplantament m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
cirurgia
histologia
òrgans i sistemes
Trasplantament d’un òrgan o teixit d’una part del cos d’un individu a una altra part del mateix cos.
Sin. compl.: autoempelt, autotrasplantació, empelt autòcton, empelt autogen, empelt autòleg, empelt autoplàstic
en autotrasplant
fr autotrasplantation

cefalàlgia associada amb trastorns intracranials no vasculars f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
neurologia
semiologia
Cefalàlgia que apareix per augment de la pressió intracranial com en la hidrocefàlia hipertensiva o en la síndrome d’hipertensió intracranial benigna per hipotensió liquoral.

còlera nostras m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
microbiologia i patologia infecciosa
Quadre de diarrea, generalment transmesa per ostres i clo√Įsses, produ√Įda per Salmonella schottm√ľlleri B.

colorant de contrast m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
citologia
histologia
química
tècniques diagnòstiques i de tractament
Colorant que tenyeix una part d’un teixit o d’una cèl·lula que no havia pres color quan la resta de l’estructura havia estat tenyida per un colorant d’un altre color.
Vegeu Taula dels colorants.
Sin. compl.: colorant diferencial

competència intraspecífica c. nom. f.
Vocabulari forestal
introducció a la silvicultura, elements de descripció silvícola, ecologia aplicada

condicional amb valor contrastiu f.
Glossari de termes gramaticals
Oració condicional no prototípica que estableix un contrast amb l’apòdosi.
Ex.: Si l’any passat ja vam obtenir beneficis, enguany hem superat totes les previsions
GEIEC: 27.2.3a
es condicional con valor contrastivo f.

contraselecció f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
investigació, metodologia i estadística
microbiologia i patologia infecciosa
M√®tode d‚Äôa√Įllament de soques mutants, especialment en bacteris, que consisteix a provocar la mort de les c√®l¬∑lules que expressen el fenotip parental, augmentant d‚Äôaquesta manera la fracci√≥ de c√®l¬∑lules mutants presents en la poblaci√≥ que sobreviu.