Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 7 (62 registres)
veureanisòtrop | anisòtropa2 (DGEOL)
 cristal·lografia
veureanisòtrop | anisòtropa3 (DGEOL)
 petrologia endògena: processos i estructures
veureantropaisatge agrícola (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureantropaisatge urbà (DMCSC)
 gestió i ús sostenible del sòl
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureartropatia (DEM)
 malalties i síndromes
 reumatologia
veureartropatia (FFFC)
 fisioteràpia
veureartropatia alcaptonúrica (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 malalties i síndromes
 reumatologia
veureartropatia de l’hemocromatosi (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
 reumatologia
veureartropatia de la derivació intestinal (DEM)
 gastroenterologia
 malalties i síndromes
 reumatologia
veureartropatia de la hiperlipoproteïnèmia (DEM)
 bioquímica i biologia molecular
 hematologia i hemoteràpia
 malalties i síndromes
 reumatologia
Cerca tropa a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

anisòtrop | anisòtropa2 adj.
Diccionari de geologia
cristal·lografia
Dit del cristall o de la propietat cristal·lina que presenta anisotropia.
Ant.: isòtrop | isòtropa1 adj.
Sin. compl.: anisotròpic | anisotròpica adj.
en anisotropal, anisotrope, anisotropic, anisotropous
es anisotrópico
fr anisotropique

anisòtrop | anisòtropa3 adj.
Diccionari de geologia
petrologia endògena: processos i estructures
Dit de la textura d’una roca metamòrfica que presenta una anisotropia plana o lineal, tals com els bandats de composició mineralògica diferent o les orientacions preferents dels cristalls.
Ant.: isòtrop | isòtropa2 adj.
Sin. compl.: anisotròpic | anisotròpica adj.
en anisotropal, anisotrope, anisotropic
es anisotrópico
fr anisotrope

antropaisatge agrícola c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Agropaisatge antropogènic.
Sin. pref.: agropaisatge antropogènic c. nom. m.
en agricultural anthroscape
es antropaisaje agrícola
fr paysage agricole remanié

antropaisatge urbà c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
gestió i ús sostenible del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Paisatge modificat per actuacions humanes que han provocat canvis irreversibles en les seves característiques geomorfològiques causa de la construcció d’habitatges o activitats econòmiques que han alterat substancialment el flux d’aigua i el transport de sediments. Inclou extenses superfícies impermeables, edificis i estructures lineals, amb àrees comparativament més reduïdes no modificades, per exemple, parcs, espais d’oci.
en urban anthroscape
es antropaisaje urbano
fr paysage urbain remanié

artropatia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
malalties i síndromes
reumatologia
Afecció patològica d’una o de diverses articulacions (poliartropatia).

artropatia f.
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
fisioteràpia
en arthropathy subst.
es artropatía f.

artropatia alcaptonúrica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
malalties i síndromes
reumatologia
Artropatia produïda pel dipòsit d’àcid homogentísic polimeritzat que hom observa en l’alcaptonúria. Hi ha dues modalitats anatomoclíniques: espondilitis ocronòtica amb calcificacions discals, i artropatia degenerativa d’articulacions grans o mitjanes amb embassaments sinovials.

artropatia de l’hemocromatosi f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
reumatologia
Afectació articular associada amb l’hemocromatosi que es presenta en dues formes clíniques: condrocalcinosi i artritis hemocromatòtica (artritis simètrica, progressiva, que afecta preferentment les mans, els genolls i els malucs, atribuïda al dipòsit d’hemosiderina en les cèl·lules sinovials i els condròcits).

artropatia de la derivació intestinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
malalties i síndromes
reumatologia
Poliartropatia simètrica migratòria observada en malalts que han sofert una jejunocolostomia o una jejunoileostomia com a tractament d’una obesitat mòrbida.

artropatia de la hiperlipoproteïnèmia f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquímica i biologia molecular
hematologia i hemoteràpia
malalties i síndromes
reumatologia
Poliartritis migratòria que afecta els genolls i els turmells i altres articulacions, que pot observar-se en la hipercolesterolèmia familiar. També en la hipertrigliceridèmia s’ha descrit una artritis asimètrica de curs clínic variable.