Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (41 registres)
veureacne tropical (DEM)
 anatomia patològica
 dermatologia
 malalties i síndromes
veureAcord Internacional sobre les Fustes Tropicals (DCA)
 ciències polítiques
veurecaquèxia tropical (DEM)
 endocrinologia i nutrició
 gastroenterologia
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
veurecicló extratropical (VOCFOR)
 el clima i el temps atmosfèric
veurecicló tropical (DCA)
 meteorologia
veureclima extratropical (DCA)
 meteorologia
veureclima intertropical (DCA)
 meteorologia
veureclima tropical (DCA)
 meteorologia
veureclima tropical humit (DCA)
 meteorologia
veureclima tropical plujós (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
Cerca tropical a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acne tropical f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia patològica
dermatologia
malalties i síndromes
Modalitat greu d’acne que apareix en regions tropicals amb clima càlid i humit, consistent en una erupció de les característiques de l’acne conglobata, però localitzada preferentment a l’esquena, natges i cuixes, sense afectació de la cara. Es presenta en persones grans que han tingut acne vulgar de joves.

Acord Internacional sobre les Fustes Tropicals n. pr. m.
Diccionari de les ciències ambientals
sigla: ITTA
ciències polítiques
Acord comercial de cooperació entre els països productors i consumidors de fusta tropical, signat l’any 1983 amb el suport de quaranta-set països que representen un 95 % del comerç internacional d’aquesta fusta. Donà lloc a la creació de l’Organització Internacional de les Fustes Tropicals, amb l’objectiu de promoure la gestió sostenible dels boscos tropicals.
en International Tropical Timber Agreement n. pr.
es Acuerdo internacional sobre las maderas tropicales n. pr. m.
fr Accord international sur le bois tropicales n. pr. m.

caquèxia tropical f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
gastroenterologia
hematologia i hemoteràpia
semiologia
Caquèxia que apareix en habitants dels tròpics, i que sovint és associada a patologia hepàtica o esplènica.

cicló extratropical c. nom. m.
Vocabulari forestal
el clima i el temps atmosfèric
Sin. pref.: depressió2 f.

cicló tropical m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Pertorbació atmosfèrica extensa, de caràcter turbulent i de gran violència, que neix i es desenvolupa a les regions oceàniques càlides. Els ciclons tropicals prenen diferents noms locals, com per exemple huracà2 a les Antilles, tifó a la mar de la Xina i a l’oest del Pacífic, baguio a les Filipines i willy-willy a Austràlia.
Sin.: cicló3 m.
Sin. compl.: huracà2 m.
en tropical cyclone subst., willy-willy subst.
es ciclón tropical m., baguio m.
fr cyclone tropical m.

clima extratropical m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Clima de les regions de latituds mitjanes o altes, situades geogràficament fora dels tròpics, que es caracteritza per una temperatura mitjana anual que no supera els 20 °C i una estació amb dèficit de calor que té uns mesos d’hivern amb una temperatura mitjana mensual que no supera els 6 °C. El clima extratropical comprèn els climes temperat càlid, temperat fred, fred i polar, que presenten diferències de caràcter tèrmic i que depenen de la importància i la durada de l’estació seca.
en extratropical climate subst.
es clima extratropical m.
fr climat extratropicale m.

clima intertropical m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Clima de les regions compreses, aproximadament, entre els tròpics de Càncer i de Capricorn, que es caracteritza per unes temperatures altes i regulars durant tot l’any, per l’absència de les estacions extremes i per una temperatura mitjana anual de 20 a 21 °C o més.
en intertropical climate subst.
es clima intertropical m.
fr climat intertropical m.

clima tropical m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Clima intertropical corresponent als tròpics àrids que es caracteritza per unes precipitacions importants (a vegades inferiors als 800 mm), però amb més de sis mesos d’estació seca. Aquest clima, que ocupa superfícies molt grans de la Terra, és una transició entre les zones intertropicals humides i les més àrides, i presenta moltes variants segons la importància de l’aridesa.
en tropical climate subst.
es clima tropical m.
fr climat tropical m.

clima tropical humit m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Clima de les zones monsònica, subequatorial i equatorial, que es caracteritza per unes precipitacions molt importants.
en humid tropical climate subst.
es clima tropical húmedo m.
fr climat tropical humide m.

clima tropical plujós c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
En la classificació de Köppen, subgrup caracteritzat per una temperatura mitjana de cada mes superior a 18 °C; una precipitació anual mitjana superior a 750 mm; i una precipitació mensual superior a 60 mm en tots els mesos.
en rainy tropical climate
es clima tropical lluvioso
fr clima tropical pluvieux