Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 5 (47 registres)
veureaeroturbació (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureantroturbació (DMCSC)
 classificació, taxonomia i correlació de sòls
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veureaquaturbació (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veureargil·loturbació (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
 propietats físiques i comportament del sòl
veurebioturbació1 (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurebioturbació (GESTRAT)
 unitats biostratigràfiques
veurebioturbació (DMCSC)
 origen del sòl i organitzacions edàfiques
veurebioturbat | bioturbada (DGEOL)
 sedimentologia: petrologia sedimentària
veurecrioturbació (VOCFOR)
 neu i glaç. allaus
veurecrioturbació (DGEOL)
 glacialisme i periglacialisme
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca turba a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aeroturbació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés de moviment i barreja de materials al sòl de forma indiferenciada per acció de gasos, l’aire o el vent. A macroescala té lloc quan les partícules són transportades pel vent a poca distància i formen dipòsits de material amb estratificació creuada; i a microescala, a causa de moviments provocats per gasos emesos com a subproductes de processos químics dins del sòl, que poden moure partícules de fins a un mil·límetre.
V. t.: edafoturbació f., propietats arídiques c. nom. f. pl.
en aeroturbation
es aeroturbación
fr aeroturbation
gl aeroturbación

antroturbació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
classificació, taxonomia i correlació de sòls
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés de moviment i barreja de materials al sòl de forma indiferenciada provocat per activitats humanes.
V. t.: turbació f.
en anthroturbation
es antroturbación
fr antroturbation

aquaturbació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Procés de moviment i barreja de materials al sòl de forma indiferenciada provocat per l’aigua o altres líquids. Es considera que ocorre en tots els sòls en microllocs, lligat a l’oscil·lació de la capa freàtica o l’avanç del front d’humectació. En qualsevol cas, el flux d’aigua en el sòl es considera més un vector d’organització (translocació) i de pèrdua (rentatge), que no de barreja de materials.
V. t.: aeroturbació f., argil·loturbació f., bioturbació f., crioturbació f., edafoturbació f., impacturbació f., sismeturbació f., translocació f.
en aquaturbation
es acuaturbación
fr aquaturbation
gl acuaturbación

argil·loturbació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
propietats físiques i comportament del sòl
Procés que consisteix en el moviment i barreja de material dins del sòl a causa dels efectes d’inflament-contracció (expansió-retracció) de minerals d’argila inflables (expansibles) (grup de les esmectites) en sòls argilosos. Es pot identificar per la presència d’esquerdes profundes, cares de lliscament (slickensides) i, en sòls no cultivats, per un microrelleu caracteritzat per la presència de microdepressions subcirculars (gilgai) i per un autoencoixinament en superfície (selfmulching). Dona lloc a la barreja i homogeneïtzació d’horitzons.
V. t.: autoencoixinament m., gilgai m., Vertisol m.
en peloturbation, shrink-swell churning
es argiloturbación
fr péloturbation
gl arxiloturbación
pt argiloturbação

bioturbació1 f.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Procés de pertorbació, remenament i degradació posterior de les estructures primàries d’un sediment o d’un sòl, a conseqüència de l’activitat dels organismes que hi viuen; pot ésser causada per la reptació (pistes), per l’excavació d’habitatges (o caus), o de galeries de pastura, d’alimentació, etc.
en bioturbation
es bioturbación
fr biotope

bioturbació f.
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
unitats biostratigràfiques
en bioturbation subst.

bioturbació f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
origen del sòl i organitzacions edàfiques
Procés biogènic que consisteix en moviments i barreja de materials en el sòl (o en un sediment). Es pot deure a: 1) els desplaçaments d’organismes vius (formigues, tèrmits, cucs de terra, talps i altres animals) quan creen galeries, remenen, canvien de lloc o barregen material del sòl in situ, amb diversos efectes: esponjament mecànic; oxigenació de les parts profundes; redistribució i homogeneïtzació del perfil; desplaçament de material profund cap a la superfície (turrícules) o d’un horitzó a un altre, la qual cosa pot identificar-se en el perfil del sòl per la diferència de color entre el material aportat (crotovina) i el de l’horitzó que el rep; 2) l’acció de la vegetació, p. e., per la caiguda d’arbres pel vent, que deixen grans forats i monticles adjacents. També es pot considerar com a bioturbació determinades activitats antròpiques, com ara el conreu.
V. t.: crotovina f., edafoturbació f., procés d’haploïdització c. nom. m., turrícula f.
en bioturbation
es bioturbación
fr bioturbation
gl bioturbación

bioturbat | bioturbada adj.
Diccionari de geologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Dit del sediment que ha sofert una bioturbació.
en burrowed
es bioturbado
fr bioturbation, fouissement

crioturbació f.
Vocabulari forestal
neu i glaç. allaus
Sin. compl.: geliturbació f.

crioturbació f.
Diccionari de geologia
glacialisme i periglacialisme
sedimentologia: petrologia sedimentària
Alteració de l’estructura primària dels sediments i dels sòls provocada per l’acció del glaç i la del desglaç successives, que origina la formació d’una capa fluïdal presa entre el pergelisòl, rígid i impermeable, i la capa superficial de regel, i que dóna lloc a deformacions estructurals de forma fistonejada, amb replecs i trencaments que afecten la capa fluïdal o mol·lisòl; les pressions diferencials que s’hi engendren amb l’augment de volum de la glaçada poden formar estructures comparables a microdiapirs.
Sin. compl.: geliturbació f.
en cryoturbation
es crioturbación
fr cryoturbation, géliturbation