Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veurecorrent turbulent (DGEOL)
 hidrogeologia
veurecorrent turbulent (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veuredifusió turbulenta (AQQ)
 química
veuredifusió turbulenta (DCA)
 física
veureescolament turbulent (DGEOL)
 hidrogeologia
veureflux turbulent (DGEOL)
 hidrogeologia
veureflux turbulent (DMCSC)
 atmosfera i agua del sòl
 propietats físiques i comportament del sòl
veureplomall turbulent (DCA)
 meteorologia
veurerègim turbulent (VOCFOR)
 paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió
veurerègim turbulent (DGEOL)
 hidrogeologia
 sedimentologia: petrologia sedimentària
Cerca turbulent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

corrent turbulent m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Escolament turbulent.
en turbulent flow
es corriente turbulenta
fr courant turbulent

corrent turbulent c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Corrent en el qual cada partícula pot moure’s en qualsevol direcció en relació amb les altres partícules i en el qual la pèrdua de càrrega és aproximadament proporcional a la segona potència de la velocitat.
en turbulent flow, tortuous flow, shooting flow
es corriente turbulenta
fr écoulement turbulent, écoulement torrentiel
gl corrente turbulenta
pt fluxo turbulento

difusió turbulenta c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en eddy diffusion subst.

difusió turbulenta f.
Diccionari de les ciències ambientals
física
Difusió de matèria en medis fluids a través de moviments turbulents. Per comparació a la difusió turbulenta, la difusió molecular és molt lenta i sovint negligible.
en eddy diffusion subst., turbulent diffusion subst.
es difusión turbulenta f.
fr diffusion turbulente f.

escolament turbulent m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Règim d’escolament d’un corrent en què els filets d’aigua (o d’aire) no es mantenen paral·lels a l’eix del flux.
Ant.: escolament laminar m.
Sin.: règim turbulent m.
Sin. compl.: corrent turbulent m., flux turbulent m.
en turbulent flow
es corriente turbulenta, escorrentía turbulenta
fr écoulement turbulent

flux turbulent m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
Escolament turbulent.
Ant.: flux laminar m.
en turbulent flow
es flujo turbulento
fr courant turbulent

flux turbulent c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
atmosfera i agua del sòl
propietats físiques i comportament del sòl
Règim de flux caracteritzat per fluctuacions irregulars que donen lloc a un moviment caòtic en el qual les partícules es mouen de forma desordenada en totes direccions. És característic de fluids que es desplacen a velocitats altes i tenen una viscositat baixa. Té valors alts del nombre de Reynolds.
en turbulent flow
es flujo turbulento
fr flux turbulent
gl fluxo turbulento
pt fluxo turbulento

plomall turbulent m.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Plomall que emergeix en forma d’ondulacions irregulars, amb canvis freqüents d’altura, que es produeix en condicions d’inestabilitat atmosfèrica o de turbulència causada pels accidents del terreny.
en looping plume subst.
es penacho turbulento m.
fr panache turbulent m.

règim turbulent c. nom. m.
Vocabulari forestal
paràmetres hidrològics i d’avaluació de l’erosió

règim turbulent m.
Diccionari de geologia
hidrogeologia
sedimentologia: petrologia sedimentària
Règim d’escolament d’un corrent en què els filets d’aigua (o d’aire) no es mantenen paral·lels a l’eix del flux.
Ant.: règim laminar m.
Sin.: escolament turbulent m.
en turbulent regime
es régimen turbulento
fr régime turbulent