Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (11 registres)
veureagnòsia d’utilització de Morlaas (DAPL)
 patologies del llenguatge
veurecoeficient d’utilització de l’oxigen (DEM)
 hematologia i hemoteràpia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurecoeficient d’utilització de la capacitat vital (DEM)
 pneumologia
 semiologia
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veurefactor d’utilització (VOCLUM)
 luminotècnia
veurefactor d’utilització (NOV)
 enginyeria
veurereutilització (DCA)
 residus
veurereutilització (DJC)
 dret ambiental
veureutilització del sòl (DCA)
 arquitectura
veureutilització del territori (VMCS)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureutilització neta proteica (DEM)
 endocrinologia i nutrició
Cerca utilització a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

agnòsia d’utilització de Morlaas f.
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
patologies del llenguatge
Apràxia ideatòria.
Sin. pref.: apràxia ideatòria f.

coeficient d’utilització de l’oxigen m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
hematologia i hemoteràpia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
És el coeficient d’extracció per a l’oxigen. El seu valor és la relació existent entre la diferència arteriovenosa en oxigen i el contingut de la sang en oxigen multiplicat per 100. Com que aquella diferència és, normalment, de 0,05 ml i el contingut és de 0,19 ml d’O2 per ml de sang, el coeficient és 0,05 / 0,19 × 100 = 26 %. Si la sang travessa un òrgan amb avidesa d’oxigen, la diferència arteriovenosa és superior a 0,05 i el coeficient és més alt.

coeficient d’utilització de la capacitat vital m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
pneumologia
semiologia
tècniques diagnòstiques i de tractament
Relació del volum expiratori màxim per segon, multiplicat per 100, i la capacitat vital observada. Valora la funció pulmonar i, normalment, oscil·la entre 70 i 85. La disminució indica pèrdua de l’elasticitat pulmonar o de la permeabilitat bronquial.
Sin. compl.: índex de Tiffeneau, índex VEMS

factor d’utilització c. nom. m.
Vocabulari de luminotècnia
luminotècnia
Donats un sistema d’il·luminació i un pla de referència (pla de treball), relació entre el flux lluminós rebut en aquest pla i el flux emès per les làmpades. Aquest factor indica, per tant, el percentatge del flux lluminós inicial realment aprofitat.

factor d’utilització c. nom. m.
Novetat i llenguatge
enginyeria
Vegeu pàgina 109 de la primera sèrie.

reutilització f.
Diccionari de les ciències ambientals
residus
Opció de valorització consistent a utilitzar de nou un residu en la seva forma original per al mateix ús o per a un altre ús.
V. t.: valorització f.
en reuse subst., re-employement subst.
es reutilización f.
fr réemploi m.

reutilització f.
Diccionari jurídic
dret ambiental
Valorització que consisteix a utilitzar novament un residu en la seva forma original per al mateix ús o per a un altre.
es reutilización

utilització del sòl f.
Diccionari de les ciències ambientals
arquitectura
Ús del sòl.
Sin. pref.: ús del sòl m.
en land utilisation subst.
es utilización del suelo f.
fr utilisation du sol f.

utilització del territori c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
en land use subst.
es utilización del territorio c. nom. f.
fr utilisation des terres c. nom. f.

utilització neta proteica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
endocrinologia i nutrició
Percentatge de nitrogen proteic ingerit que és retingut per l’organisme. Constitueix un bon paràmetre per a mesurar el valor nutritiu de les proteïnes; equival al valor biològic multiplicat per la digestibilitat de la proteïna estudiada. Una proteïna nutritivament completa té una UNP igual a 100.