Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 13 (122 registres)
veureacidesa equivalent2 (DMCSC)
 fertilitat quĂ­mica del sòl
veureacidesa equivalent1 (DMCSC)
 fertilitat quĂ­mica del sòl
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
veureal·lèrgia polivalent (DEM)
 immunologia
veureAlmirall i Llozer, ValentĂ­ (DJC)
 biografia
veurealtura equivalent a un plat teòric (AQQ)
 quĂ­mica
veureautobivalent (DEM)
 bioquĂ­mica i biologia molecular
 citologia
 genètica
veurebasicitat equivalent (DMCSC)
 fertilitat quĂ­mica del sòl
veurebioequivalent (DEM)
 farmacologia
veurebivalent (DEM)
 quĂ­mica
veurecarbonat de calci equivalent (DMCSC)
 components minerals del sòl
 propietats fisicoquĂ­miques i quĂ­miques i comportament del sòl
Cerca valent a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acidesa equivalent2 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Quantitat de carbonat de calci (CaCO3) que cal per neutralitzar l’acidesa resultant d’aplicar cent parts en massa d’un fertilitzant acidificant.
V.: acidesa f., esmena calcĂ ria c. nom. f.
en equivalent acidity
es acidez equivalente
fr acidité équivalente
gl acidez equivalente
pt acidez equivalente

acidesa equivalent1 c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Magnitud que expressa la quantitat de carbonat de calci (CaCO3) requerida per unitat de quantitat d’un fertilitzant de reacció àcida per a portar el pH del sòl al valor que tenia abans d’aplicar-hi el fertilitzant.
Sin. compl.: índex d’acidesa c. nom. m.
en equivalent acidity
es acidez equivalente
eu azidotasun baliokide
fr acidité équivalente
gl acedume equivalente
pt acidez equivalente, equivalente de acidez

al·lèrgia polivalent f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
immunologia
Al·lèrgia que és consecutiva a diversos al·lergògens a la vegada.

Almirall i Llozer, ValentĂ­ n. pr. m.
Diccionari jurĂ­dic
biografia

altura equivalent a un plat teòric c. nom. f.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
sigla: HETP
quĂ­mica
Longitud d’una columna cromatogràfica dividida pel nombre de plats teòrics de la columna.
Sin. compl.: altura de plat c. nom. f.
en height equivalent to a theoretical plate subst.

autobivalent adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
bioquĂ­mica i biologia molecular
citologia
genètica
Dit del cromosoma bivalent format per la duplicació d’un d’univalent.

basicitat equivalent c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
fertilitat química del sòl
Capacitat de neutralitzaciĂł d’Ă cids d’un fertilitzant.
Es pren com a referent el carbonat de calci (CaCO3), al qual s’assigna per convenciĂł el valor 100 i al qual es refereix la capacitat de neutralitzaciĂł de la resta fertilitzants. S’expressa com a kg de CaCO3 per 100 kg del fertilitzant de què es tracti. Per exemple, la del nitrat de calci Ă©s 21; la del fosfat dicĂ lcic, 25, i la del nitrat de sodi, 29.
Atès que l’acidificaciĂł Ă©s un procĂ©s natural en sòls sense carbonat de calci de zones humides, resulta convenient aplicar fertilitzants que contribueixin a contrarestar aquest procĂ©s, per evitar els efectes desfavorables de l’acidificaciĂł.
V.: esmena calcĂ ria c. nom. f.
en equivalent basicity
es basicidad equivalente
fr basicité équivalente
gl basicidade equivalente
pt basicidade equivalente

bioequivalent adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
Que té un poder i una biodisponibilitat iguals que una altra substància a dosis idèntiques.

bivalent adj.
Diccionari enciclopèdic de medicina
quĂ­mica
Dit de l’element químic i del radical que té una valència o estat d’oxidació igual a dos.
Sin. compl.: divalent

carbonat de calci equivalent c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
components minerals del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Quantitat de carbonats que contĂ© la terra fina d’una mostra de sòl expressada com a percentatge de carbonat de calci (CaCO3). El mètode d’anĂ lisi no permet saber si es tracta de CaCO3 o de carbonat de magnesi (MgCO3), per això s’anomena equivalent. S’ataca la mostra amb Ă cid clorhĂ­dric (HCl) del 10 % i es mesura el volum de diòxid de carboni (CO2) desprès, que es compara amb el volum de CO2 que es desprèn amb una mostra de CaCO3 pur (mètode del calcĂ­metre de Bernard). S’expressa en grams de CaCO3 per cada 100 g de mostra. Al camp, la presència de carbonat de calci s’identifica per l’efervescència que es produeix si s’ataca una mostra amb unes gotes d’una soluciĂł de HCl de l’11 %. La presència de CaCO3 al sòl condiciona la disponibilitat de nutrients per a les plantes, de manera que en els sòls calcaris hi pot haver deficiències en fòsfor, ferro, bor, zinc i manganès i clorosi fèrrica.
Sin. compl.: equivalent en carbonat de calci c. nom. m.
en calcium carbonate equivalent
es carbonato cálcico equivalente
eu kaltzio karbonato baliokide
fr carbonate de calcium equivalent
gl carbonato cálcico equivalente
pt equivalente em carbonato de cálcio