Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (14 registres)
veureàcid isovalèric (DEM)
 gastroenterologia
 podologia
 quĂ­mica
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureĂ cid valeriĂ nic (DEM)
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
 quĂ­mica
veurefer prevaler (DJC)
 dret
veureisovaleril CoA (BIOQ)
 bioquĂ­mica
veuren-valeraldehid (DEM)
 anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitaciĂł
 farmacologia
veureprevaler (VPCA)
veureprevaler (DJC)
 dret
veureprevaler-se (DJC)
 dret
veurevaler1 (DJC)
 dret del treball i de la seguretat social
veurevaler2 (DJC)
 dret
Cerca valer a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

àcid isovalèric m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
podologia
quĂ­mica
tècniques diagnòstiques i de tractament
Àcid 3-metilbutanoic, de fórmula (CH3)2 CHCH2COOH, compost d’olor desagradable que es troba al formatge, la suor dels peus i, en cas de febre tifoide, d’atròfia aguda de fetge i d’alguns altres processos, a l’orina.
Sin. compl.: Ă cid delfĂ­nic

Ă cid valeriĂ nic m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
quĂ­mica
Àcid pentanoic, àcid monocarboxílic alifàtic de fórmula CH3(CH2)3COOH, que ocorre en l’oli de valeriana. Hom l’obté de les fonts naturals. Algunes de les seves sals són emprades en medicina.
Sin. compl.: àcid butilcarboxílic, àcid valèric

fer prevaler c. v.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Donar prioritat.
Ex.: El cap de secció fa prevaler la seva opinió i no té en compte les decisions dels seus superiors.
Sin. pref.: donar prioritat c. v.
es primar

isovaleril CoA c. nom. m.
Terminologia de BioquĂ­mica
bioquĂ­mica
en isovaleryl CoA subst.

n-valeraldehid m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anestesiologia, dolor, pal·liatives, ressuscitació
farmacologia
De fórmula C5H10O. Té propietats narcòtiques, però és irritant. És emprat en manufactura de resines sintètiques i com a aromatitzant.
Sin. compl.: aldehid amílic, aldehid valèric, pentanal, valeral

prevaler v. intr.
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
Terme documentat a Basil 1974; Lleonart 1975.
en on (a schedule of reinforcement) v.

prevaler v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Sobresortir o emportar-se la victòria, la superioritat o l’avantatge entre diferents coses concurrents o en competència.
Ex.: Durant el judici, va prevaler la versiĂł dels testimonis.
Sin. compl.: imposar2 v. tr.
es prevalecer, prevaler

prevaler-se v. intr. pron.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Aprofitar-se, servir-se o treure profit d’alguna cosa.
Ex.: Es va prevaler del seu càrrec per estafar diners a l’empresa.
es aprovecharse, prevalerse

valer1 v. tr.
Diccionari jurĂ­dic
dret del treball i de la seguretat social
Fer obtenir {un profit, un guany o un interès} a algú.
Ex.: Després d’una llarga negociació, la venda de les accions li ha valgut força beneficis.
es valer

valer2 v. intr.
Diccionari jurĂ­dic
dret
Ser estimat a un cert preu o valor o com a igual a certa cosa.
Ex.: Les obres de l’ajuntament han valgut cent mil euros. La finca val més de tres-cents mil euros.
es valer