Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 18 (173 registres)
veureacidesa valorable (VMCS)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veureacidesa valorable (DMCSC)
 propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
veuread valorem (DJC)
 dret romà
veureadverbi de lloc amb valor existencial (GTG)
veureadverbi de lloc amb valor universal (GTG)
veureagència de valors (DJC)
 dret mercantil
veureautovaloració (DEM)
 salut mental
 tècniques diagnòstiques i de tractament
veureautovalorador (AQQ)
 química
veureborsa de valors (DJC)
 dret mercantil
veureComissió Nacional del Mercat de Valors (DJC)
 dret mercantil
 institució
Cerca valor a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

acidesa valorable c. nom. f.
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Sin. compl.: acidesa lliure c. nom. f.
en salt-replaceable acidity subst.
es acidez valorable c. nom. f.
fr acidité titrable c. nom. f.

acidesa valorable c. nom. f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
propietats fisicoquímiques i químiques i comportament del sòl
Acidesa total.
Sin. pref.: acidesa total c. nom. f.
es acidez valorable
fr acidité titrable
gl acidez valorable, acedume valorable
pt acidez titulável

ad valorem [la] loc. adj.
Diccionari jurídic
dret romà
Proporcional al valor d’una propietat donada.
Ex.: L’alternativa a l’impost ad valorem és l’impost de taxa fixa.

adverbi de lloc amb valor existencial m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi de lloc amb interpretació quantitativa de caràcter existencial.
Ex.: No l’hem vist enlloc
GEIEC: 16.4c
es adverbio de lugar con valor existencial m.

adverbi de lloc amb valor universal m.
Glossari de termes gramaticals
Adverbi de lloc amb interpretació quantitativa de caràcter universal.
Ex.: Hi ha roba escampada pertot
GEIEC: 16.4b
es adverbio de lugar con valor universal m.

agència de valors c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
V.: borsa f.

autovaloració f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
salut mental
tècniques diagnòstiques i de tractament
Sentiment del propi valer, que pot oscil·lar entre el sentiment de superioritat i el d’inferioritat. Hom ha descobert una gran concordança entre les valoracions d’un individu fetes per d’altres i una discrepància entre aquestes i les que hom fa de si mateix. L’individu mesura les seves accions segons el jo ideal sobrevalorant-se en aquelles que discorden i menystenint-se en les altres. Té un gran valor psicodiagnòstic.

autovalorador m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en autotitrator subst.

borsa de valors c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
Organització privada en què es negocien accions, obligacions i altres valors que generen drets quan s’adquireixen o se subscriuen.
Sin. compl.: mercat de valors c. nom. m.
V. t.: borsa f.
es bolsa de valores

Comissió Nacional del Mercat de Valors n. pr. f.
Diccionari jurídic
dret mercantil
institució
Organisme encarregat de la supervisió i la inspecció dels mercats de valors espanyols i de l’activitat que s’hi desenvolupa.
es Comisión Nacional del Mercado de Valores