Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

AportaciĂł a la terminologia geogrĂ fica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigrĂ fica internacional (versiĂł abreujada)
Sistemes d'informaciĂł geogrĂ fica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

BioquĂ­mica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funciĂł del cos humĂ 
Fonaments de fisioterĂ pia i fisioterĂ pia comunitĂ ria
Genètica
Infermeria comunitĂ ria (1a part)
Infermeria comunitĂ ria (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
MĂşsculs
Ossos i articulacions
PromociĂł de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de BioquĂ­mica
Vocabulari de biologia de la reproducciĂł
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

EstadĂ­stica
Glossari de corrosiĂł
Magnituds, unitats i sĂ­mbols en quĂ­mica fĂ­sica
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurĂ­dic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
IntroducciĂł als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
PercepciĂł i atenciĂł
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (28 registres)
veureatzavara (DEM)
 farmacologia
 miscel·lĂ nia
veureavarada (DPESCA)
 pesca
veureavarament (DPESCA)
 pesca
veureavarar (DPESCA)
 pesca
veureavarar (BMC)
 fraseologia
veurebotavara (DPESCA)
 pesca
veurebotavara (BMC)
 parts de bastiments
veurecoxa vara (DEM)
 anatomia
 traumatologia i ortopèdia
veurecoxa vara adquirida (DEM)
 anatomia
 traumatologia i ortopèdia
veurecoxa vara congènita (DEM)
 anatomia
 embriologia
 traumatologia i ortopèdia
Cerca vara a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

, Agave americana
atzavara f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
farmacologia
miscel·lània
Planta de la família de les agavàcies, de la qual hom obté un suc diürètic i purgant que ha estat emprat com a abortiu.

avarada f.
Diccionari de pesca
pesca
Acció i efecte d’avarar una embarcació.
Sin. compl.: avarament m., varada f.
es botadura f.

avarament m.
Diccionari de pesca
pesca
Avarada.
Sin. pref.: avarada f.

avarar v. tr.
Diccionari de pesca
pesca
Posar en mar una embarcació quan ja està acabada de construir o d’adobar.
Sin. compl.: tirar a la mar v. tr., varar v. tr.
es botar v. tr.

avarar v. tr.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
fraseologia
Varar.
Sin. pref.: varar v. tr.

botavara f.
Diccionari de pesca
pesca
Perxa subjecta horitzontalment a la part baixa d’un pal per l’extrem de proa al qual s’aferra la vora inferior de la vela.
es botavara f.

botavara f.
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
parts de bastiments

coxa vara f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
traumatologia i ortopèdia
Deformitat del maluc caracteritzada per la disminuciĂł de l’angle d’inclinaciĂł del coll del fèmur, que s’acosta a 90° i pot arribar a Ă©sser agut. Pot Ă©sser congènita o adquirida.
Vegeu Imatge 16.
Sin. compl.: coxa adduĂŻda, coxa flectida

coxa vara adquirida f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
traumatologia i ortopèdia
Coxa que és conseqüència d’un raquitisme, una epifisiòlisi femoral superior, una fractura del coll del fèmur mal reduïda, etc.

coxa vara congènita f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
anatomia
embriologia
traumatologia i ortopèdia
Distròfia del coll del fèmur, caracteritzada per un retard o detenció de l’ossificació del seu cartílag de creixement, gairebé sempre bilateral, que pot associar-se amb altres defectes congènits.