Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 16 (155 registres)
veureAdvocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat (DJC)
 dret
veureanàlisi de veïnatge (SIG)
 geografia
veureaprofitament veïnal (VOCFOR)
 aprofitament de fusta i llenya
veurearrendament de serveis (VOCFOR)
 generalitats
veurearrendament de serveis (DJC)
 dret civil
veureaveïnar (DJC)
 dret públic
veureaveïnar-se (DJC)
 dret públic
veurebalança de béns i serveis (FONECO)
 economia
veurebaveig (DEM)
 conceptes generals i de suport
veurebéns i serveis finals (FONECO)
 economia
Cerca veí a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

Advocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat c. nom. f.
Diccionari jurídic
dret
Centre superior directiu del Servei Jurídic de l’Estat al qual correspon la direcció, coordinació i inspecció dels serveis encomanats a les advocacies de l’Estat i als advocats de l’Estat, i ha d’assegurar el manteniment del principi d’unitat de doctrina en l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes aquests organismes i professionals.
Ex.: Tots els òrgans i unitats administratives i els llocs de treball reservats als advocats de l’Estat estan sotmesos al control permanent de qualitat, eficiència i eficàcia de l’Advocacia General de l’Estat - Direcció del Servei Jurídic de l’Estat.
Sin. compl.: Advocacia de l’Estat c. nom. f.
es Abogacía General del Estado - Dirección del Servicio Jurídico del Estado

anàlisi de veïnatge f.
Sistemes d'informació geogràfica
geografia
en neighborhood analysis subst.
es análisis de vecindad m.

aprofitament veïnal c. nom. m.
Vocabulari forestal
aprofitament de fusta i llenya
es aprovechamiento vecinal c. nom. m.

arrendament de serveis c. nom. m.
Vocabulari forestal
generalitats

arrendament de serveis c. nom. m.
Diccionari jurídic
dret civil
Contracte pel qual una de les parts s’obliga a prestar a l’altra un servei per un preu cert.
es arrendamiento de servicios

aveïnar v. tr.
Diccionari jurídic
dret públic
Fer {algú} veí d’un municipi.
Ex.: El notari, aveïnat a Reus, venia d’una família de jutges.
es avecindar

aveïnar-se v. intr. pron.
Diccionari jurídic
dret públic
Algú, fer-se veí d’un municipi.
Ex.: El foraster es va aveïnar al poble on exercia d’advocat des de feia quatre anys.
es avecindar

balança de béns i serveis c. nom. f.
Fonaments d’economia
economia
Diferència entre el valor de les exportacions de béns i serveis i el de les importacions en un període determinat.
en balance of payments on goods and services subst.

baveig m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
conceptes generals i de suport
Acte de bavejar.
es babeo

béns i serveis finals c. nom. m. pl.
Fonaments d’economia
economia
Béns i serveis que es venen a l’usuari final.
en final goods and services subst. pl.