Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (16 registres)
veuremicrovellositat (BIOQ)
 bioquímica
veuremicrovellositat intestinal (BIOQ)
 bioquímica
veuremostreig de vellositats coriòniques (VOCBIOREP)
 biologia
veurevellositat (VOCBIOREP)
 biologia
veurevellositat (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurevellositat (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veurevellositat coriònica (VOCBIOREP)
 biologia
veurevellositat coriònica (DEM)
 obstetrícia i ginecologia
 Ã²rgans i sistemes
veurevellositat de fixació (DEM)
 embriologia
 Ã²rgans i sistemes
veurevellositat intestinal (DEM)
 gastroenterologia
 Ã²rgans i sistemes
Cerca vellositat a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

microvellositat f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en microvillus subst.

microvellositat intestinal c. nom. f.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en intestinal microvillus subst.

mostreig de vellositats coriòniques c. nom. m.
Vocabulari de biologia de la reproducció
sigla: CVS
biologia
en chorionic villus sampling subst.
es muestreo de vellosidades coriónicas c. nom. m.

vellositat f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en villus subst.
es vellosidad f.

vellositat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Conjunt dels pèls d’un cos vellós.
de Zotte
en villosity, villus
es vellosidad
fr villosité
it villo

vellositat f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Cadascuna de les eminències filiformes situades en una superfície anatòmica que en conjunt li confereixen l’aspecte d’un borrissol.
de Zotte
en villosity, villus
es vellosidad
fr villosité
it villo

vellositat coriònica c. nom. f.
Vocabulari de biologia de la reproducció
biologia
en chorionic villus subst.
es vellosidad coriónica c. nom. f.

vellositat coriònica f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
obstetrícia i ginecologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les eminències ramificades de la placenta fetal, que permeten l’absorció de les substàncies nutritives i l’excreció de les deixalles. Són formades per un revestiment epitelial (ectoderma coriònic) que envolta una massa de teixit connectiu embrionari (mesoderma coriònic) pel qual circulen els vasos sanguinis fetals. Hom distingeix entre vellositats de fixació o d’ancoratge i vellositats lliures o flotants.

vellositat de fixació f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
embriologia
òrgans i sistemes
Vellositat coriònica que penetra en la decídua i s’hi ancora.
Sin. compl.: vellositat d’ancoratge

vellositat intestinal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
gastroenterologia
òrgans i sistemes
Cadascuna de les petites eminències de la superfície lliure del budell prim, de 0,5 a 1,5 mm d’altura, entre les quals se situen les criptes o glàndules de Lieberkühn. Són formades per l’epiteli i la làmina pròpia, sense participació de la capa muscular de la mucosa, i en llur vèrtex neix un vas limfàtic que acaba en el cori i constitueix el quilífer central. Llur funció és l’absorció, per mitjà del transport actiu i la difusió, d’aigua, electròlits i nutrients.