Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 1 (9 registres)
veuregovernall (DEM)
 Ã²rgans i sistemes
veuregovernall (DPESCA)
 pesca
veuregovernall de les dents (DEM)
 odontoestomatologia
 Ã²rgans i sistemes
veureoftàlmia vernal (DEM)
 oftalmologia
veureroda de governall (DPESCA)
 pesca
veurevernal (DCA)
 meteorologia
veurevernalització (VOCFOR)
 plantes, llavors i reproducció
veurevernalització (DCA)
 botànica
veurevernalització (DAGRIC)
 agricultura
Cerca vernal a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

governall m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
òrgans i sistemes
Dispositiu, estructura anatòmica, etc., que serveix de guia, que posa en relació.
es gubernáculo
la gubernaculum

governall m.
Diccionari de pesca
pesca
Timó.
Sin. pref.: timó m.

governall de les dents m.
Diccionari enciclopèdic de medicina
odontoestomatologia
òrgans i sistemes
Cordó format per teixit connectiu i restes epitelials procedents de la làmina dental, que connecta la geniva amb la paret del fol·licle de les dents permanents.

oftàlmia vernal f.
Diccionari enciclopèdic de medicina
oftalmologia
Vegeu conjuntivitis.

roda de governall f.
Diccionari de pesca
pesca
Roda de timó.
Sin. pref.: roda de timó f.

vernal adj.
Diccionari de les ciències ambientals
meteorologia
Relatiu a la primavera. El solstici vernal comença al voltant del 21 de març, un dels dos cops l’any en què el sol travessa l’equador celeste i la nit i el dia duren dotze hores cadascun.
en vernal adj.
es vernal adj.
fr vernal adj.

vernalització f.
Vocabulari forestal
plantes, llavors i reproducció

vernalització f.
Diccionari de les ciències ambientals
botànica
Tractament de les llavors de cereals d’hivern que consisteix a deixar-les un cert temps a baixa temperatura per tal d’accelerar-ne la germinació.
en jarovization subst., vernalisation [RU] subst., vernalization [EUA] subst.
es vernalización f., yarovización f.
fr vernalisation f.

vernalització f.
Diccionari d’agricultura
agricultura
Tractament de les llavors de cereals d’hivern o de les plantes joves que consisteix a deixar-les un temps a baixa temperatura per canviar-ne el ritme de desenvolupament, l’estació de germinació i la data de la floració.
es vernalización f.