Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 2 (19 registres)
veureavinguda (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
veureavinguda (DGEOL)
 terme de la llengua comuna
veureavinguda (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureavinguda1 (ATGC)
 geografia
veureavinguda (DCA)
 geografia
veureavinguda2 (ATGC)
 geografia
veureintervingut | intervinguda1 (DJC)
 dret civil
veureintervingut | intervinguda2 (DJC)
 dret civil
veurenivell crític d’avinguda (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veurerevinguda (VOCFOR)
 el torrent i el riu. hidrologia torrencial
Cerca vinguda a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

avinguda f.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
Sin. pref.: revinguda f.

avinguda f.
Diccionari de geologia
terme de la llengua comuna
Crescuda d’un cabal d’aigua, esp. en un barranc, una riera, una revinguda.
V.: riuada f.
es avenida

avinguda f.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Cabal o nivell fluvial relativament alt, destacadament superior als valors habituals, que generalment produeix inundacions a les planes al·luvials, on pot dipositar la càrrega sòlida que transporta. Pot donar lloc a la formació de dics (en anglès, levees) i ser l’origen del caràcter fluvèntic dels fluvents.
Sin. compl.: crescuda f., inundació1 f., riuada f.
V.: caràcter fluvèntic c. nom. m., levee m., mota f.
en flood
es avenida
fr crue, inondation, flot, déluge
gl chea, enchente, ametencia
pt enchente

avinguda1 f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Creixent impetuós d’un corrent fluvial.

avinguda f.
Diccionari de les ciències ambientals
geografia
Revinguda.
Sin. pref.: revinguda f.
en flash flood subst., spate subst.
es avenida f.
fr crue f.

avinguda2 f.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
Via urbana de considerable amplada i de gran presència per les seves característiques.

intervingut | intervinguda1 adj.
Diccionari jurídic
dret civil
Que ha estat objecte d’una intervenció administrativa o judicial.
Ex.: Les possessions intervingudes mai no han estat realment propietat de la senyora Lluïsa Pruna. Davant una intervenció administrativa, la persona intervinguda pot presentar un recurs a una instància superior o bé als tribunals.
es intervenido | intervenida

intervingut | intervinguda2 m. | f.
Diccionari jurídic
dret civil
Persona a la qual s’ha impedit la lliure disposició d’una part o de tots els seus béns.
Ex.: Davant una intervenció administrativa, la intervinguda pot presentar un recurs a una instància superior o bé als tribunals.
es intervenido | intervenida

nivell crític d’avinguda c. nom. m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Nivell de la superfície d’aigua, adoptat d’acord amb l’experiència local, per sobre del qual es considera que el corrent d’aigua és de crescuda.
Sin. compl.: nivell crític de crescuda c. nom. m.
V.: avinguda f., crescuda f., escolament d’avinguda c. nom. m.
en flood stage
es nivel crítico de avenida
fr niveau critique de crue
gl nivel crítico de chea, nivel crítico de enchente
pt nivel crítico de enchente

revinguda f.
Vocabulari forestal
el torrent i el riu. hidrologia torrencial
Sin. compl.: aiguat1 m., avinguda f., barrancada f., crescuda f., reveniment f.
en flood subst.
es avenida f., crecida f.
fr crue f.