Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 14 (138 registres)
veurea voltes (DJC)
 dret
veureal voltant de1 (DJC)
 dret
veureal voltant de2 (DJC)
 dret
veurealt voltatge (AQQ)
 química
veurebanc i volta (DGEOL)
 mineria i aprofitaments
veurebivoltí | bivoltina (DCA)
 biologia
veurecanal de volta (DGEOL)
 geomorfologia càrstica
veurecanal iònic de potassi regulat per voltatge (BIOQ)
 bioquímica
veurecanal iònic regulat per voltatge (BIOQ)
 bioquímica
veurecanyet de voltors (VOCFOR)
 caça
Cerca volt a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

a voltes loc. adv.
Diccionari jurídic
dret
A vegades.
Ex.: A voltes, la justícia s’equivoca.
Sin. pref.: a vegades loc. adv.
es a veces

al voltant de1 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
Prop de1 i prop de2.
Ex.: L’han acusat per haver malversat al voltant de tres milions d’euros.
Sin. pref.: prop de1 loc. prep., prop de1 loc. prep.
es aproximadamente, del orden de, más o menos

al voltant de2 loc. prep.
Diccionari jurídic
dret
A propòsit de2.
Ex.: Han discutit tota la tarda al voltant de la qüestió plantejada i no han arribat a cap conclusió.
Sin. pref.: a propòsit de2 loc. prep.
es acerca de

alt voltatge c. nom. m.
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
química
en high voltage subst.

banc i volta m.
Diccionari de geologia
mineria i aprofitaments
Costats i volta de pedra seca en un coll de mina (Tarragona).
fr banc fluvial

bivoltí | bivoltina adj.
Diccionari de les ciències ambientals
biologia
Que produeix dues generacions cada any.
V. t.: multivoltí | multivoltina adj., univoltí | univoltina adj.
en bivoltine adj.
es bivoltino adj.
fr bivoltin adj.

canal de volta m.
Diccionari de geologia
geomorfologia càrstica
Solc semicircular excavat al sostre d’una galeria, sovint meandriforme, o allargat segons una diàclasi; forma d’erosió càrstica produïda per la circulació en règim de depressió, o de vegades ocasionada per l’aigua que s’escola per damunt un rebliment d’argila.
en ceiling tube
es canal de bóveda

canal iònic de potassi regulat per voltatge c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en voltage-gated potassium channel subst.

canal iònic regulat per voltatge c. nom. m.
Terminologia de Bioquímica
bioquímica
en voltage-gated ion channel subst.

canyet de voltors c. nom. m.
Vocabulari forestal
caça
es comedero de buitres c. nom. m.