Cerca general

Cerca avançada
Límits de la cerca:
Obres
Seleccionar totes les obres Desmarcar totes les obres
 
Ciències de la Terra i de l’espaiSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aportació a la terminologia geogràfica catalana
Diccionari d’agricultura
Diccionari de geologia
Diccionari de les ciències ambientals
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
Ecologia I
Ecologia II
Guia estratigràfica internacional (versió abreujada)
Sistemes d'informació geogràfica
Una taula dels temps geològics
Vocabulari de mineralogia
Vocabulari multilingüe de la ciència del sòl
 
Ciències de la vida i la salutSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Bioquímica
Citologia i histologia (citologia)
Citologia i histologia (histologia animal)
Citologia i histologia (histologia vegetal)
Codi internacional de nomenclatura zoològica
Diccionari d’afàsies i patologies del llenguatge: català-castellà-anglès
Diccionari de ramaderia
Diccionari enciclopèdic de medicina
Estructura i funció del cos humà
Fonaments de fisioteràpia i fisioteràpia comunitària
Genètica
Infermeria comunitària (1a part)
Infermeria comunitària (2a part)
Lèxic de bioquímica (català-castellà-anglès)
Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
Músculs
Ossos i articulacions
Promoció de la salut
Tècniques instrumentals en bioquímica i biologia
Terminologia de Bioquímica
Vocabulari de biologia de la reproducció
Vocabulari de la psicologia del condicionament i de l’aprenentatge
 
Ciències exactes i experimentalsSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Estadística
Glossari de corrosió
Magnituds, unitats i símbols en química física
Terminologia d’Anàlisi química quantitativa
 
Ciències socials i humanesSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil
Aprenentatge i llenguatge en l’educació infantil II
Comptabilitat financera
Diccionari jurídic
Fonaments d’economia
Fonaments de l’educació musical: vocal, auditiva i rítmica
Glossari de termes gramaticals
Introducció als estudis literaris
Lèxic bàsic de cinema (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic de didàctica de la llengua i de les habilitats lingüístiques
(català-castellà-francès-anglès)
Percepció i atenció
 
Enginyeria i tecnologiaSeleccionar totes les obres
Desmarcar totes les obres

Diccionari de l’utillatge químic
Diccionari de pesca
Diccionari per a ferroviaris
Lèxic bàsic d’Internet (català - anglès)
Lèxic bàsic de fotografia (català-castellà-francès-anglès)
Lèxic del patí de vela
Lèxic multilingüe de la construcció (català-castellà-francès-anglès-alemany)
Novetat i llenguatge
Terminologia d’Els bastiments menors catalans de construcció artesanal del segle XX
Terminologia tècnica d’automoció
Vocabulari de l’automòbil
Vocabulari de luminotècnia
Vocabulari forestal
1 de 3 (29 registres)
veureaixaragallament (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaixaragallament (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureaixaragallament dispers (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaixaragallament en mantell (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaixaragallament generalitzat (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
veureaixaragallar (VOCFOR)
 erosió, transport i sedimentació
veureaixaragallar (DGEOL)
 geomorfologia fluvial i lacustre
 geomorfologia: geomorfologia general
veureaixaragallar (ATGC)
 geografia
veureentrexaragalls (DMCSC)
 qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
veureerosió de xaragalls (DGEOL)
 geomorfologia: geomorfologia general
Cerca xaragall a

DIEC2DDLCCTILCBDLEXDCVBSinònimsTERMCAT

aixaragallament m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
es arroyada f.
fr ravinée f.

aixaragallament m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Acció erosiva de l’aigua de pluja que s’escorre per un terreny rost, incoherent i sense vegetació, on forma xaragalls més o menys paral·lels que s’aprofundeixen, s’engrandeixen i progressen cap amunt a mesura que augmenta el volum d’aigua i la seva energia mecànica.
Sin.: escorrancament m., xaragallament m.
en gully erosion, gullying, ravining
es acarcavamiento, arroyada, arroyamiento
fr ravinement

aixaragallament dispers c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

aixaragallament en mantell c. nom. m.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació

aixaragallament generalitzat m.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Morfologia extremament abrupta i aspra formada per una xarxa de drenatge molt tupida, profundament aixaragallada i amb molts barrancs fortament inclinats, i generalment establerta en una formació sedimentària blana (arenes, argiles o margues, guixos) i sota un clima àrid, en condicions d’alta energia fluvial i amb erosió ràpida que no permet l’establiment de la vegetació ni la formació de sòls.
Sin. compl.: badland m., terrer5 m.
es acarcavamiento generalizado
fr ravinement généralisé

aixaragallar v. tr.
Vocabulari forestal
erosió, transport i sedimentació
Sin. compl.: escorregar v. tr., xaragallar v. tr., xorrencar v. tr.
es arroyar v. tr.
fr raviner v. tr.

aixaragallar v. tr.
Diccionari de geologia
geomorfologia fluvial i lacustre
geomorfologia: geomorfologia general
L’aigua, formar xaragalls (en un vessant o riera).
Ex.: El temporal ha aixaragallat les marjades.
Sin. vulg.: escorrancar v. tr., escorregar v. tr., regallar v. tr., saragallar v. tr., xaragallar v. tr., xaragallejar v. tr., xorrencar v. tr.
V.: erosionar v. tr.
en to gully, to ravine
es arroyar
fr raviner

aixaragallar v. tr.
Aportació a la terminologia geogràfica catalana
geografia
L’aigua, obrir-se camí arrencant {la terra} o enduent-se’n l’arrencada.
Ex.: La pluja ha aixaragallat la conca. Són terres aixaragallades les de les conques d’erosió de la Conca de Barberà i de Tremp (Pallars Jussà).
Sin. compl.: escorxar v. tr.

entrexaragalls m.
Diccionari multilingüe de la ciència del sòl
qualitat, avaluació, degradació i protecció de sòls
Superfície delimitada per dos xaragalls contigus. En el cas de trobar-se sense vegetació, s’hi pot produir una pèrdua de sòl per erosió per esquitx i per escolament superficial difús, i sedimentació en les petites depressions que presenti la superfície del sòl, segons la velocitat del flux.
V.: rasa f., erosió entre xaragalls c. nom. f.
en interrill
es entrearroyaderos
fr entrerigoles
gl entrearroiadoiros
pt entressulcos

erosió de xaragalls f.
Diccionari de geologia
geomorfologia: geomorfologia general
Erosió del sòl i del subsòl, produïda en materials poc coherents, per l’escorriment de l’aigua pluvial que hi excava petites canals o solcs (xaragalls).
en gully erosion
fr ravinage, ravinement