19 de juny de 2024
TERMINOLOGIA D’ELS BASTIMENTS MENORS CATALANS DE CONSTRUCCIÓ ARTESANAL DEL SEGLE XX
Cerca per:
Idioma:
Llengua d'origen:
Àrea temàtica:
 
Mot, fragment de mot o sintagma a cercar
cerca
 
Introducció Obra Autor Arbre de camp Figures i taules Abreviacions Edició en línia Ajuda
Creative Commons License
 
Imprimeix
Autor
Alexandre Ribó Golovart (Barcelona, 1942-2010) es graduà com a oficial de la marina mercant —en la secció de pilotatge— a l'Escola Oficial de Nàutica de Barcelona l'any 1965, fet que l'obligà a estar embarcat professionalment durant uns quants anys. Novament a Catalunya, es llicencià en filosofia i lletres (especialitat de geografia i història) a la Universitat Autònoma de Barcelona (1984), cursà un màster de lexicografia a la Universitat Pompeu Fabra i, posteriorment, es doctorà en ciències de la mar a la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria (2000). Les seves inquietuds culturals i científiques l'impulsaren a obtenir també el títol de mestre de català i la diplomatura en infermeria.

De formació autodidàctica en l'àmbit de la llengua, es dedicà gairebé exclusivament a la recerca sobre cultura marítima a causa de les mancances que va observar en el vocabulari d'aquesta disciplina. A partir de l'extensa biblioteca particular que formà, elaborà un arxiu lexicogràfic i un d'iconogràfic —constituït principalment per postals— que li permeteren organitzar tot el material recollit en una època en què encara no s'havien universalitzat els ordinadors personals. Aquesta tasca li permeté col·laborar en la redacció d'articles de la Gran enciclopèdia catalana i d'entrades de la primera edició del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.